טיוטת צו יבוא חופשי להערות הציבור

טיוטת צו יבוא חופשי פורסמה ע"י משרד הכלכלה והתעשייה להערות הציבור - מצ"ב העתק.

צו יבוא חופשי מאגד את מרבית ההוראות הנוגעות לחוקי היבוא וקובע באילו מקרים יידרש רישיון יבוא, אישור יבוא, עמידה בתנאים או סימון כתנאי ליבוא הטובין לישראל.

בשנת 2014 פורסמה המהדורה האחרונה של צו יבוא חופשי ומאז בוצעו מספר תיקונים נרחבים בצו אשר מצדיקים יצירת מהדורה משולבת של התיקונים.

בנוסף כוללת המהדורה המובאת מספר תיקונים ובהם – הרפורמה בתחבורה, הפחתת רגולציה בחקלאות, שינויים בהיבטי תקינה – דיוק דרישות על מנת להימנע מאישורי תל"ח מיותרים מחד והוספת פרטי מכס בעקבות חתימה על תקנים רשמיים מאידך.

ראו פירוט נוסף בדברי ההסבר המופיעים בסוף הטיוטה.

התייחסויות ניתן להעביר עד ליום 12.4.18, באמצעות אתר קשרי ממשל

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה