אוגדן המכס - נהלי סיווג

אוגדן המכס - נהלי סיווג

  • הנחיות כלליות
  • בדיקת הסיווג וקביעתו
  • ועדות סיווג
  • הנחיות סיווג
  • מתן מידע מוקדם בסיווג
  • מתן מידע מוקדם בסיווג Pre-ruling

 

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה