מצגות מיום עיון לסוכני מכס בנושא התהליכים השונים בפעילות האווירית, במסגרת מערכת שער עולמי

בהמשך ליום עיון לסוכני מכס ובלדרים, בנושא התהליכים השונים בפעילות האווירית במסגרת מערכת שער עולמי, מצ"ב המצגות אשר הועברו ביום העיון.

למידע נוסף בתחום זה