מצגות מיום עיון לסוכני מכס, בנושא תפ"ג חוקיות יבוא ורשיונות - 15.8.17

ביום 15.8.17 התקיים יום עיון לסוכני מכס, בנושא תפ"ג, חוקיות יבוא ורשיונות, לקראת העלאת מערכת שער עולמי.

מצ"ב שתי המצגות אשר הועברו ביום העיון ע"י נציגי הנהלת המכס.

למידע נוסף בתחום זה