רשימת מפעלים מאושרים ליבוא העומדים בדרישות למניעת צער בעלי חיים בשחיטה

מצ"ב רשימת מפעלים מאושרים ליבוא העומדים בדרישות למניעת צער בעלי חיים בשחיטה כפי שפורסמה במשרד החקלאות

למידע נוסף בתחום זה