מכתב הסבר לגבי רשימת המפעלים והמוצרים המאושרים ליבוא בשר+ רשימה מעודכנת

מצ"ב מכתב הסבר לגבי רשימת המפעלים והמוצרים המאושרים ליבוא בשר+ רשימה מעודכנת כפי שפורסמה על ידי משרד החקלאות.

למידע נוסף בתחום זה