הארכת תקופת הביקורת הציבורית לת"י 6208: בשר עוף- עופות שלמים וחלקיהם

הביקורת הציבורית לת"י 6208 בנושא: בשר עוף-עופות שלמים וחלקיהם, הוארכה.

ניתן להעביר הערות עד לתאריך ה- 15/11/2017.

 

למידע נוסף בתחום זה