שיפורים והתייעלות בתחום היתרי היבוא לבשר וקרביים

במשרד החקלאות, גובשה רפורמה להקלות על יבוא אשר תגביר תחרות בין יבואנים אשר תניב חסכון של מיליוני שקלים בשנה לציבור.
מצ"ב עדכון מאת משרד החקלאות ופיתוח הכפר בעניין שיפורים והתייעלות בתחום היתרי היבוא לבשר וקרביים.

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה