הצעת הרוויזיה לת"י 58 חלק 1 - שימורי כיבושי ירקות: זיתים למאכל

מכון התקנים מבצע רוויזיה לת"י 58 חלק 1: שימורי כיבושי ירקות: זיתים למאכל 

הערות להצעת התקן יתקבלו עד ליום 4.1.2017 באמצעות הטופס המצ"ב בלבד. 

 

מצ"ב פירוט השינויים המוצעים לתקן. 

למידע נוסף בתחום זה