הבהרה בנוגע להגדרת רמת הכשרות המצוינת על גבי תויות הבשר המיובא

הרבנות הראשית לישראל, פרסמה הבהרות בנוגע להגדרת רמת הכשרות על גבי תויות הבשר המיובא.

הבהרה בדבר ההנחיה החדשה והנספח הנלווה בקבצים המצורפים.

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה