המלצות לסימון מזון בסמל ירוק - מסמך הפצה להערות הציבור

מצ"ב מכתבה של פרופ' סיגל סדסקי בנושא המלצות  לסימון מזון בסמל ירוק. 

ענף המזון  יגבש הערות למסמך המוצע .

ניתן להעביר הערות עד ליום 1.8.2019 

למידע נוסף בתחום זה