איגוד לשכות המסחר יוצא במתקפה חזיתית לביטול היטל הצפיפות, והמיסוי על רכיב זה

לין: "זהו עיוות חמור שיש לתקנו בדחיפות. לא יתכן כי במקרה של עיצומים בנמלי הים יוטל מס נוסף על המגזר העסקי"

רקע: היטל צפיפות הינו חיוב המוטל על ידי חברות ספנות על ציבור היבואנים בגין עלויות הנובעות מעיכוב אניות בעת המתנה בכניסה לנמל, למשל בעת שביתה. היטלי צפיפות אלה מתווספים לעלות ההובלה הימית, וכתוצאה מכך חל ייקור דרמטי, לא רק בעלות ההובלה הימית לבעלי המטענים, אלא גם בעליית ערך הטובין לצורכי מכס.

 

נשיא איגוד לשכות המסחר, עו"ד אוריאל לין, פנה למנהל רשות המסים ערן יעקב, בדרישה לנטרל את היטל הצפיפות מתחשיב ערך הסחורה לצורך תשלום מסי היבוא: "מפעם לפעם אנו נדרשים להיטלי צפיפות המושתים על המגזר העסקי על ידי חברות הספנות כתוצאה ממצבי צפיפות בתפקוד הנמלים, שהם תולדה ישירה של שביתות ועיצומים של העובדים בנמלים. שביתות ועיצומים אלה אינם מעשי ידיו או באחריותו של המגזר העסקי בישראל, אלא כתוצאה מתפקוד לקוי של גורמי חוץ."

 

לין הוסיף כי לא יתכן שהמגזר העסקי או הציבור יצטרכו לשאת במס נוסף על פעולות שהם בשליטת גורמי חוץ שאינם בשליטתם".

 

לדברי אמיר שני, סגן נשיא איגוד לשכות המסחר ת"א ויו"ר ארגון התאגידים של סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים, "היבואנים נפגעים פעמיים – הן מתשלום היטלים כבדים לסוכני האנייה והן מהצורך לשאת בתשלומי מכס גבוהים למדינה. גביית ההיטל פוגעת קשות לא רק בקהיליית העסקים אלא גם ובעיקר בצרכנים."

 

על פי נתונים סטטיסטיים אותם מפרסמים נמלי הים, מספר המכולות הממוצע הנפרקות בנמלים מדי חודש עליהן עדיין מוטל ההיטל, עומד על כ- 110,000 מכולות. על פי כמות זו, העלות החודשית הנוספת ליבואנים עומדת על כ- 22 מיליון דולר לחודש (רק ההיטל, לפני המס), כ- 264 מיליון דולר בשנה, כמיליארד ש"ח תוספת עלות למשק, לפני תשלומי מכס.

למידע נוסף בתחום זה