פועלים נגד כוונת רכבת ישראל לייקר את תעריפי שינוע המטענים

ייקור התעריפים בשיעור של 13% מהווה תוספת עלות שנתית של כ- 25 מיליון ₪ על המגזר העסקי.

עו"ד אוריאל לין נשיא איגוד לשכות המסחר ושרגא ברוש נשיא התאחדות התעשיינים פנו במשותף לשר התחבורה חה"כ ישראל כץ נגד כוונת רכבת ישראל לייקר באופן חד צדדי את תעריפי שינוע המטענים ברכבת בשיעור חד של  כ- 13%.

 

"מהלך זה עומד בסתירה למדיניותה המוצהרת של ממשלת ישראל של הוזלת מחירים וצמצום יוקר המחייה, נוסף על כך מהלך זה יכול לגרום למעבר לשימוש בהובלה בכבישים  ולהחמיר את מצב העומס והפקקים בכבישים. עיקר הפעילות בתחום המטענים הינה הובלת מחצבים והובלה של מכולות בין נמלי הים (כאשר ההובלה בין הנמלים היא העיקרית ועומדת על כ- 50% מכלל הובלת המכולות) ולכן, הובלת המטענים בין נמלי חיפה ואשדוד הינה מהותית לפעילות רכבת ישראל,  כאשר, חלקה של החברה בהובלה יבשתית של ייבוא וייצוא דרך הנמלים בלבד הינו כ- 15%-20%."

 

מהפנייה עולה כי "רכבת ישראל הובילה בשנת 2018 מטענים בכמות של כ-9 מיליון טון ובהכנסות של כ- 190.3 מיליון ₪. ייקור התעריפים בשיעור של 13% מהווה על בסיס חישובנו תוספת עלות שנתית של כ- 25 מיליון ₪ על המגזר העסקי."

 

פרסום הצעת התעריפים מקוממת במיוחד גם בשל האופן בו נעשה, כפי שהובא לידיעתנו, בהודעה חד צדדית של הרכבת ללקוחותיה. אנו סבורים כי היה על הרכבת לפעול בשיתוף פעולה יחד עם  לקוחותיה במגזר העסקי, ולא לכפות גזירות בשעה שהיא מהווה ספק יחיד לשירותי הובלה ברכבת.  למעשה, העלאת התעריפים עלולה שלא להשיג את מטרתה בעבור רכבת ישראל, והיא עלולה להביא לירידה בשימוש  בשירותי ההובלה ברכבת, אשר כבר כיום אינם גבוהים.

 

זאת ועוד, נודע כי הרכבת קיבלה סובסידיה שנתית למטענים. אולם בשנים 2019-2017 ירדה הסובסידיה ב- 13%, בדיוק סכום העלאה המבוקשת ע"י הרכבת. כמו כן, רכבת ישראל מדווחת כי חלה שחיקה ברווחיות החברה בין היתר בשל הפסד במגזר המטענים הנובע בעיקר מירידה בהכנסות מדמי הפעלה והתייקרויות שכר בשל הסכמי שכר שנחתמו בתקופה.

 

על כן, מבקשים השניים כי שר התחבורה יבחן מחדש את העלאת התעריפים המתוכננת, וכי יימצא סעיף תקציבי למימון הפער בעלות בפעילות רכבות המטען, תוך מתן תמריצים להתייעלות ובחינתה לאורך זמן. גידול היקפי ההובלה ברכבת הינו אינטרס חיוני של ממשלת ישראל על מנת למנוע פגיעה במגזר העסקי, וצמצום עומס התנועה בכבישי ישראל עקב מעבר לשימוש בהובלה במשאיות.

 

לכתבה שהתפרסמה בנושא ב"The Marker"  לחצו כאן

 

 

 

למידע נוסף בתחום זה