נשיא איגוד לשכות המסחר לשר הכלכלה: הסר את האפליה במבנה המשרד - פעל להקמת מנהל מיוחד עבור מגזר המסחר והשירותים

במכתב אישי לשר הכלכלה והתעשייה, ח"כ אלי כהן, מדגיש עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, את חוסר האיזון המבני השורר במשרד הכלכלה, המתעדף בצורה מאסיבית את מגזר התעשייה.

חוסר האיזון המבני במשרד הכלכלה בא לידי ביטוי כבר בהתבוננות במבנה הארגוני של משרד הכלכלה והתעשייה:

א. משנה למנכ"ל התעשייה

ב. הרשות לשיתוף פעולה תעשייתי והשקעות זרות

ג. מנהל אזורי תעשייה

ד. מנהל תעשיות

ה. הרשות להשקעות ולקידום התעשייה והכלכלה

לעומת זאת, אין אף יחידה שעניינה עיסוק במגזר המסחר והשירותים.

 

על פי נתוני הלמ"ס ובנק ישראל, בשנת 2017 מספר העובדים במגזר התעשייה עמד על כ- 424,000 מועסקים, לעומת כ- 1.74 מיליון מועסקים במגזר המסחר והשירותים. במהלך העשור האחרון, מגזר התעשייה הוסיף כ- 22,000 מועסקים בעוד מגזר המסחר והשירותים הוסיף כ- 515,000 מועסקים.

זאת ועוד, כיום מגזר המסחר והשירותים, אחראי כבר לכ- 45% מהייצוא הישראלי.

 

"מדובר במגמה עולמית, המכירה בחשיבותו הגוברת של מגזר המסחר והשירותים לכלכלת ישראל ולמדינות המערב", מציין לין.

 

לדברי לין, למבנה הבלתי מאוזן של משרד הכלכלה השפעה ישירה על מדיניות המשרד: "אין לי שום הסתייגות באשר לסיוע הניתן למגזר התעשייה. ההיפך. הסיוע חשוב ביותר, אך חוסר האיזון מול מגזר המסחר והשירותים ממש זועק ומקומם. אתם עדיין מצויים בחשיבות העבר הרחוק והתשובה אינה מצויה ברשות לעסקים קטנים או בתכניות סיוע כלליות לעסקים קטנים."

 

לין מזכיר בפנייתו כי טענותיו אלה הועלו בעבר מזה שנה ואף התקבלו בהבנה אצל השר והנהלת משרדו: "עדכנתם כי אתם עומדים בתקופה הקרובה לבשר על הקמת מינהל מיוחד למגזר המסחר והשירותים. אולם, עד כה הדבר לא נעשה וכתוצאה מכך מדיניות המשרד ממשיכה להיות בלתי מאוזנת, כאילו אין לנו בישראל מגזר המעסיק קרוב ל- 1.8 מיליון איש ואישה. הגיע הזמן להקים ובדחיפות מינהל ייחודי למגזר המסחר והשירותים, בעוצמה הראויה ובהתאם למשקלו ותרומתו למבנה התעסוקה במשק."

למידע נוסף בתחום זה