עתרנו לבג"צ כנגד שר האוצר, ראש הממשלה ומנהל רשות המסים בדרישה לבטל את אפליית המע"מ

אנו מבקשים לקיים תחרות חופשית בתנאי שוק שווים לעוסקים בישראל מול העוסקים בחו"ל. בעוד שהעסקים הישראלים נאבקים מול תחרות עולמית, פועלת המדינה באופן אקטיבי כדי לפגוע בתחרות החופשית ולהעמיד את העסקים הישראליים בעמדת נחיתות מובנית ביחס למתחריהם מחו"ל.

יחד עם התאחדות בעלי המלאכה והתעשייה ולהב עתרנו בתאריך 23.4.18 לבג"צ כנגד שר האוצר, ראש הממשלה ומנהל רשות המסים, בדרישה להסביר מדוע לא תבוטל אפליית המס של בתי עסק ישראלים ביחס לבתי עסק זרים, הנובעת מהפטור ממס ערך מוסף על יבוא אישי. העתירה הוכנה ע"י עו"ד ד"ר ישראל (רלי) לשם ועו"ד עידן לרון, ממשרד עוה"ד מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות'. מספר ההליך בבג"צ: 3223/18. 

 

בעתירה נכתב כי "המדינה מתערבת בתחרות החופשית, ומעניקה באופן אבסורדי יתרון תחרותי מובהק לעסקים זרים בתחרות על לבו של הלקוח הישראלי. רכישת מוצרים מחו"ל דרך האינטרנט גדלה ועולה מדי שנה כמעט ב-25% ביחס לשנה החולפת. 91% מהגולשים ברשת כבר עורכים באמצעותה קניות. מספר החבילות הנשלחות לישראל מחו"ל הוכפל ושולש בשנים האחרונות, והגיע ל-61 מיליון חבילות בשנת 2017".

 

משמעות הדבר היא כי עסקים ישראלים רבים חווים ירידה ניכרת במחזור שלהם. בימים אלה עומדות חנויות ורשתות לא מעטות בסכנת סגירה (או שנסגרו), וענפים שלמים מצויים בקשיים משמעותיים לשרוד.

 

גם מנקודת מבט צרכנית, אין הצדקה שהמדינה מעודדת בפטור ממסים רכישת מוצרים מחו"ל על-פני רכישת מוצרים בארץ. המוצרים בישראל כפופים לפיקוח ולתקינה הישראלית, שנועדו להגן על בריאות הציבור ובטיחותו. העסקים הישראלים אף כפופים לרגולציה הישראלית בשלל תחומים המבטיחים את זכויות הצרכנים, לרבות דיני הגנת הצרכן הישראליים. אין כל הצדקה לתמרץ צרכנים ישראלים, באמצעות אפליית מס מכוונת, לבחור דווקא במוצרים ובעסקים שאינם כפופים להוראות דין אלו, ולהוזיל דווקא אותם.

 

עוד נטען בעתירה כי "ישראל היא אולי המדינה האחרונה שעדיין מחזיקה בפטור מפלה במידה כה רבה. מדינות אחרות שבהן היו פטורים דומים בחנו לאחרונה את הפטורים, והגיעו למסקנה חד-משמעית שמדובר בהוראות מפלות אשר פוגעות אנושות בעסקים המקומיים. לכן הוחלט לבטל הוראות אלה. כך, למשל, באיחוד האירופאי כולו בוטל לחלוטין הפטור רק לאחרונה, וכך גם באוסטרליה (אלה שני המקומות העיקריים שבהם עדיין נהוג פטור משמעותי שכזה)".

למידע נוסף בתחום זה