כלכלת ישראל התקדמה צעדים משמעותיים מאז היווסדה

לקראת יום העצמאות ה-70 של מדינת ישראל, בירך נשיא איגוד לשכות המסחר, עו"ד אוריאל לין, את מדינת ישראל והדגיש כי "כלכלת ישראל נחשבת לאחת הכלכלות היציבות והחזקות בקבוצת המדינות המתקדמות וזה אחד ההישגים המרכזיים של 70 שנות עצמאות".

יחד עם זאת, לין ציין כי "אנו עדיין רחוקים מאד מלנוח על זרי דפנה. הרגולציה מסיבית; התוצר לנפש, שהוא המדד העיקרי ליעילות הכלכלה, עדיין נמוך בהשוואה לאירופה לארה"ב, לטייוואן ולסינגפור. יעדי המשק העיקריים הם עדיין וממשיכים להיות הגדלת התוצר, הפחתת הרגולציה והגדלת השתתפות האוכלוסייה בכוח העבודה".

 

מסקירת אגף הכלכלה באיגוד לשכות המסחר עולה כי תרומה נכבדה לעצמאותה הכלכלית של ישראל ניתן לזקוף לרפורמות המבניות ששיקפו את השינוי במשק, ביניהן:

 

בשנת 1985 שונתה המדיניות הכלכלית ועוצבה התכנית הכלכלית של ממשלת האחדות הלאומית.

בשנת 1991 החל תהליך החשיפה שמשמעותו הפחתה הדרגתית של מכסי מגן ומסי קניה ופתיחתו של המשק ליבוא מתחרה. 

בשנת 2010 הרפורמה בנמלים שצפויה להביא לתחרות אמיתית תוך ייעול השירות בנמלים ליבואנים וליצואנים.

בשנת 2017 הרפורמה במערך התקינה, שמיישמת בין השאר אימוץ תקינה בינלאומית, דבר שהופך את ישראל לחלק בלתי נפרד מהכפר הכלכלי הגלובלי, ומקל על הליכי היבוא לישראל ולחשיפת המשק לתחרות.

 

לדעת לין, מהלכים אלו, לצד מדיניות מאקרו כלכלית-תקציבית נכונה, הביאו את כלכלת ישראל לרמתה כיום, אפשרו למגזר העסקי לצמוח, וסיפקו תנאי פתיחה טובים יותר להמשך צמיחת המשק. בהתייחסו לנתוני התוצר לנפש, אמר לין כי למדינת ישראל יש יכולת להגיע ל 50,000 דולר, אם תונהג מדיניות כלכלית אחראית ונכונה. 

 

 

תוצר לנפש בדולר לשנת 2017:

ישראל

36,250

גרמניה

50,206

ארה"ב

59,495

טייוואן

49,827

סינגפור

90,531

למידע נוסף בתחום זה