איגוד לשכות המסחר עתר לבג"צ נגד משרד הבריאות בשל העיכובים בשחרור משלוחי מזון

אנו מבקשים מבג"צ להוציא צו ביניים המחייב את משרד הבריאות להפעיל את סמכויותיו כנדרש על פי דין ובכך בין היתר לשחרר את משלוחי המזון (הרגיל והרגיש) המעוכבים על ידו בנמל אשדוד, ולאשר ליבואני המזון את בקשותיהם בעניין יבוא מזון רגיש ללא כל דיחוי נוסף ו/או יתן כל סעד אחר כפי שיראה לנכון וצודק בנסיבות העניין.

עוד נדרש מבג"צ להוציא צו על תנאי שיורה למשרד הבריאות לנמק מדוע אינו פועל כנדרש על פי החוק, לקיים דיון דחוף בעתירה ולהביא לפתרון מהיר של העניין.

העתירה (מספר 8523/17) הוגשה על ידי עו"ד גיל נדל ועו"ד חן אבנר ממשרד עו"ד גולדפרב זליגמן ושות'.

איגוד לשכות המסחר טוען בעתירתו, כי משרד הבריאות נמנע מלהפעיל את סמכותו הקבועה בדין ולשחרר את הסחורות בלוחות זמנים סבירים כפי שנקבעו על ידו ובחקיקה, דבר המהווה הפרה של הדין ואי קיום החובות המנהליות החלות על משרד הבריאות כרשות מנהלית.

נשיא איגוד לשכות המסחר, עו"ד אוריאל לין ציין בנושא כי "על כל משרד ממשלתי מוטלת החובה הבסיסית להיערך לעבודה יעילה ושוטפת, גם כשכמה מהעובדים לא יכולים לתפקד כרגיל. חובה זו מתעצמת במיוחד כאשר לא ניתן לבצע פעילות עסקית ללא אישור המשרד. משרד הבריאות חייב, ביודעו כי עלולים להיות קשיים ועיכובים, לדאוג שאספקת המזון במדינת ישראל תגיע לרשתות ולציבור ללא עיכובים."

כיצד משפיעים העיכובים בנמלים על מערך המזון?

* ראשית, יבואנים מדווחים על עיכובים נמשכים של כ- 15 ימים בשחרור משלוחי מזון מתחנת ההסגר של משרד הבריאות הממוקמת בנמל אשדוד. (בשוטף כשאין עיכובים, מוצרים משתחררים בתוך יום עד יומיים). כ- 1800 מכולות ממתינות לשחרור.

העיכובים כרוכים בעלויות אחסנה, שהיה ועוד, כאשר הימשכות העיכובים גורמת לעלויות כבדות, מחסור רציני באספקה ואי עמידת יבואנים בחוזי אספקה.

* שנית, יבואנים מדווחים כי בקשות למתן אישור ליבוא מזון רגיש (בקשות לאישור יבוא מזון חדש שלא יובא קודם לכן או בקשות לחידוש אישור ארבע שנים לאחר שניתן במקור) שהוגשו לשירות המזון הארצי ברחוב הארבעה בתל אביב לפני כ- 40 יום טרם הוקלדו במערכת משרד הבריאות וטרם החל הטיפול בהם.

* בנוסף, על פי חוק הגנת בריאות הציבור מזון, ככלל, מזון רגיל (שאינו מזון רגיש) אמור לקבל אישור שחרור על ידי המערכת הממוחשבת, למעט כ- 5% הנבדקים באופן אקראי; בתוספת מקרים נוספים שמפורטים בחוק שלא אמורים להעלות דרמטית את שיעור הדיגום.

 

כזכור, נשיא איגוד לשכות המסחר אף הציע בפנייתו בשבוע שעבר לשר הבריאות לנקוט בשורה של צעדים:

  • הארכת תוקף אישורי יבוא קיימים.
  • הסתייעות בגורמים מקצועיים חיצוניים לתגבור המענה ליבואנים.
  • מתן אישור שחרור לפני בדיקה כנגד ערבות ליבואנים אמינים. 

בעבר, ציין לין, יבואנים שניזוקו כספית קיבלו בגין פיגורים בדומה להיום פיצוי כספי.

 

לעיון בעתירה שהוגשה

לצפייה בראיון של סמנכ"ל חטיבות ענפיות בנושא בתוכנית "עובר ושב" המשודרת בערוץ 10

לכתבה ששודרה בנושא במהדורה המרכזית של ערוץ 10, 26/10/17 

למידע נוסף בתחום זה