הצעת חוק חדשה תשים סוף לאפליית עסקים קטנים במכרזים ממשלתיים ועירוניים

איגוד לשכות המסחר יזם הצעת חוק לתיקון חוק חובת המכרזים במטרה להביא למצב שוויוני שיאפשר גם לעסקים זעירים וקטנים לזכות במכרזים ציבוריים ולהגדיל חלקם של עסקים בינוניים.

עיקרי ההצעה:

  1. מכרזים בהיקף של לא יותר מ-10 מיליון ש"ח יהיו פתוחים רק לעסקים זעירים, קטנים ובינוניים.
  2. הוראות חוק חובת המכרזים יחולו גם על מכרזי הרשויות המקומיות.
  3. לא יוצאו מכרזים בפריסה ארצית כשמהות המכרז מאפשרת פיצול לאזורי הארץ. במידת הצורך הארץ תחולק למספר אזורים והתנאים שידרשו בכל אזור יותאמו להיקף העבודה באזור עצמו. בנוגע לערבויות, במכרזים בהם ניתן להשתתף רק בחלק מהמכרז, הערבות שתידרש תהיה פרופורציונאלית להיקף ולא תידרש ערבות ביצוע לכלל המכרז.
  4. עסקים גדולים שיזכו במכרזים ציבוריים יהיו חייבים לבצע 20% מהיקף העבודה באמצעות עסקים זעירים, קטנים ובינוניים.
  5. קיבלו במכרז שתי הצעות ניקוד זהה, ואחת ההצעות היא של עסק זעיר, קטן, או בינוני, תזכה במכרז ההצעה של העסק הזעיר, קטן או בינוני.

 

לדברי נשיא איגוד לשכות המסחר, עו"ד אוריאל לין, "על אף שחוק חובת המכרזים קבע עיקרון יסוד שהוא מתן הזדמנות שווה והוגנת לכל עסק, להשתתפות במכרזי המגזר הציבורי, במציאות אין זה כך והפקידות מעדיפה תמיד לעבוד מול מעט חברות גדולות מאשר לפתוח הזדמנות הוגנת גם בפני חברות זעירות, קטנות ובינוניות. זו איוולת וגזלה להעניק מתוך 65 מיליארד ש"ח רכישות המגזר הציבורי רק חלק מזערי למגזר העסקים הזעירים, הקטנים והבינוניים".

 

אנו קוראים לכם לשלוח לנו דוגמאות למכרזים אשר מפלים עסקים זעירים, קטנים ובינוניים, על מנת שנמשיך במאבק ונביא לשינוי בהצעת החוק המדוברת.

ניתן לפנות במייל לסמנכ"ל משפט וממשל באיגוד לשכות המסחר, עו"ד שלומי לויה: Shlomil@chamber.org.il

לקריאת הצעת החוק לחצו כאן.

לקריאת הכתבה שפורסמה בנושא בעיתון "גלובס" לחצו כאן.

***

"עסק זעיר": מעסיק עד חמישה עובדים או שמחזור העסקאות השנתי שלו אינו עולה על 2 מיליון ש"ח.

"עסק קטן": מעסיק בין שישה ל-20 עובדים או שמחזור העסקאות השנתי שלו עולה על 2 מיליון ש"ח  אך אינו עולה על 20 מיליון ש"ח, ולא מתקיים לגביו אחד התנאים שבהגדרה "עסק זעיר".

"עסק בינוני": מעסיק בין 21 ל-100 עובדים או שמחזור העסקאות השנתי שלו עולה על 20 מיליון ש"ח אך אינו עולה על 100 מיליון ש"ח, ולא מתקיים לגביו אחד התנאים שבהגדרה "עסק זעיר" או "עסק קטן".

למידע נוסף בתחום זה