תיקון בחוק הגנת הצרכן: שינוי או סיום של הטבות במועדון לקוחות רק לאחר הודעה מראש ומתן אפשרות מימוש

למידע נוסף בתחום זה