עו"ד שושנה רבינוביץ | בעלת משרד עו"ד שושנה רבינוביץ' | מאמרי דעה | 09/08/2017

תיקון בחוק הגנת הצרכן: שינוי או סיום של הטבות במועדון לקוחות רק לאחר הודעה מראש ומתן אפשרות מימוש

בתאריך 7.8.17 פורסם בספר החוקים תיקון לחוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 53) אשר מחייב עוסקים המפעילים מועדוני לקוחות או מנפיקים המפעילים תוכנית הטבות להודיע מראש על שינוי או סיום התוכנית תוך מתן אפשרות ללקוח לממש את זכויותיו הנובעות מחברותו במועדון או בתוכנית ההטבות.

 

מהי תוכנית הטבות?

תוכנית הטבות היא כל התקשרות מתמשכת בין צרכן לעוסק, שבה הצרכן מוסר את פרטיו לשם הצטרפות לתוכנית מסוג מועדון לקוחות שמפעיל העוסק ומהותה היא קבלת הטבות או צבירת זכויות מהעוסק או מעוסק אחר.

התיקון חל גם על תוכנית הטבות או מועדון לקוחות שההצטרפות אליה אינה כרוכה בתשלום.

סיום או שינוי תוכנית הטבות לתקופה בלתי קצובה

אם מדובר בתוכנית שנותנת הטבות - יש להודיע על פרטי השינוי או סיום התוכנית  בין 3-4 חודשים לפני מועד כניסה לתוקף של הסיום או השינוי בהטבות ויש לאפשר לצרכן מימוש של ההטבות החל ממועד משלוח ההודעה ולפחות עד למועד כניסת השינוי לתוקף או עד למועד סיום התוכנית.

"שינוי" נחשב צמצום בהטבות או בזכויות הניתנות לצרכן,  בערכן,  באפשרות מימושן או במשך  התקופה שבה ניתן לממשן.

סיום או שינוי תוכנית הטבות שמאפשרת צבירת זכויות 

אם מדובר בתוכנית שמאפשרת צבירת זכויות - יש להודיע על פרטי השינוי או סיום התוכנית בין 8-9 חודשים לפני מועד כניסה לתוקף של השינוי או מועד הסיום.

בהודעה תצוין זכותו של הצרכן לממש את הזכויות שצבר, בהתאם  לתנאי התוכנית שנקבעו  בין  העוסק שמפעיל את התוכנית לבין הצרכן, החל ממועד משלוח ההודעה ולפחות עד למועד כניסת השינוי לתוקף או עד למועד סיום התוכנית.

סיום או שינוי תוכנית הטבות  לתקופה קצובה

בתוכנית הטבות לתקופה קצובה אי אפשר לסיים או לשנות את התוכנית לפני תום התקופה אלא יש לשלוח הודעה לצרכן בין 3-4 חודשים לפני סיום התקופה  ובה תצוין זכותו למימוש  ההטבות או הזכויות לפי תכנית ההטבות עד תום התקופה.

 

שינוי/סיום תוכנית של הטבות

שינוי/סיום תוכנית של צבירת זכויות

 

סיום או שינוי

תוכנית לתקופה בלתי קצובה

חובה לשלוח הודעה בין 3-4 חודשים לפני מועד כניסה לתוקף של הסיום/שינוי

חובה לשלוח הודעה בין 8-9 חודשים לפני מועד כניסה לתוקף של השינוי/סיום

 

סיום או שינוי תוכנית לתקופה קצובה

אין לסיים/לשנות את התוכנית לפני סיומו

אין לסיים/לשנות את התוכנית לפני סיומו

חובה לשלוח הודעה בין 3-4 חודשים לפני הסיום

 

אופן משלוח ההודעה:

כל הודעה על  שינוי או סיום  תוכנית הטבות  תישלח  באחת  הדרכים  הבאות,  שבה  הצרכן בחר לקבל הודעות  מהעוסק:

  1. דואר
  2. דואר אלקטרוני
  3. מסרון
  4. אמצעי תקשורת מקוון אחר

ההודעה תישלח בהתאם לפרטי ההתקשרות שמסר הצרכן בעת ההתקשרות או במועד מאוחר יותר.

מתי אין חובה לשלוח הודעה על שינוי/סיום:

אם השינוי או סיום נוגע לעוסק שאינו המפעיל של התוכנית וניתן לגביו צו פירוק, צו פירוק זמני, צו כינוס נכסים, צו הקפאת הליכים,  צו הכרזה על פשיטת רגל, הוא חדל להתקיים או נסגר.

התיקון אינו חל על מבצעים (מכירות סוף  עונה, מכירת  חיסול וכדומה) שאינם ניתנים במסגרת תוכנית הטבות.

סנקציות

הפרת הוראות  התיקון חושפת את  העוסק  לעיצום כספי של  22,000 ₪ בגין  כל  הפרה.

החלת  התיקון על חברות המנפיקות כרטיס אשראי

התיקון יחול, בשינויים  המחויבים גם כל תוכנית הטבות שמפעיל תאגיד  בנקאי וכן  נותן  שירותים פיננסיים המנפיקים תוכנית הטבות.

כניסה לתוקף

התיקון ייכנס לתוקף בתאריך 7.12.17 (יום  התחילה) והוא יחול  גם על  תוכנית הטבות  שהפעיל עוסק או מנפיק ערב יום  התחילה ובלבד שלא  הודיע לצרכן או ללקוח על  שינוי או  סיום  התוכנית  עד ליום  התחילה.

הוראת מעבר

על אף זאת, בתקופה של  שנה מיום  התחילה (עד ליום 7.12.18)  לא  יחול התיקון על שינוי  שערך  עוסק או מנפיק בתוכנית הטבות שהוא מפעיל אם:

  1. השינוי הוא צמצום בהטבות או בזכויות  הניתנות  לפי  התוכנית  על ידי  גורם אחר, לפי התקשרות  שהייתה  בתוקף ערב יום  התחילה והעוסק או המנפיק ערך את  השינוי לבקשתו  של אותו גורם בהתאם לחוזה ההתקשרות עמו.
  2. והעוסק הודיע לצרכן או ללקוח על השינוי באחת הדרכים שסוכם עם הצרכן (דואר, דואר אלקטרוני, מסרון או אמצעי מקוון אחר). 

האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. ההסבר של הוראות החוק הינו תמציתי ואינו כולל את כל ההוראות. לקבלת ייעוץ משפטי במקרה ספציפי יש לפנות לעורך דין. עו"ד שושנה רבינוביץ הינה עורכת דין העוסקת בדיני צרכנות, רגולציה, משפט מסחרי ודיני מסחר בינלאומי.

shosh@law-sr.co.il ,www.law-sr.co.il רחוב אחד העם 35 תל אביב 03-7266111

משרדנו מעניק ייעוץ משפטי לעסקים בינוניים וקטנים,  מבצע בקרה וציות ועומד לרשות העסק באופן שוטף בכל שאלה או סוגיה.  

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה