אסור שהיטלי ההיצף יהפכו להיות חסם יבוא חדש, המונע תחרות בריאה לטובת המשק והציבור

נשיא איגוד לשכות המסחר לממונה על היטלי סחר במשרד הכלכלה: היטל היצף על יבוא מלט מחו"ל נועד למנוע תחרות; לסייע למונופול המלט בישראל לגרוף רווחים גדולים מאוד מהציבור; יגרום לעליית מחירי הדיור ויטיל בפועל מס על הציבור

איגוד לשכות המסחר יצא היום בהתנגדות מוחלטת וחריפה נגד בקשה שהוגשה למשרד הכלכלה על ידי מפעל 'הר טוב', בה תמך גם מונופול המלט 'נשר', למנוע ייבוא מלט לישראל באמצעות הטלת היטל היצף ומבקש מהממונה על היטלי סחר לדחות את הבקשה להיטל היצף.

עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, קרא לשר הכלכלה חה"כ אלי כהן, לא להיכנע למונופול, שמשמעותה פגיעה במאמצי הממשלה ושר האוצר להוזיל את מחירי הדיור. "יש לשים בראש סדר העדיפות את טובת הציבור ולא טובת המונופול".

באיגוד אומרים, כי הטלת היטל שכזה נועדה לבצר את מעמדו של מונופול נשר ואת רווחיו ולמנוע תחרות בשוק; הינה מנוגדת לחלוטין להחלטות הממשלה ותביא לעליית מחירי הדיור בישראל.

בפניה לדני טל, הממונה על היטלי הסחר במשרד הכלכלה, קורא האיגוד לדחות את הבקשה להיטל: "מאוד ייתכן שכל מטרת הגשת התלונה אינה יותר מאשר ניסיון להצר את יכולתם וכדאיותם הכלכלית של היבואנים להמשיך ולייבא מלט, ולרסן או לבטל את אפשרות חדירתם לשוק המקומי. אסור שהיטלי היצף יהפכו להיות, בדרך עקיפה, לחסם בפני ייבוא תחרותי, לאחר שכבר הונהגה רפורמה חשובה של הסרת חסמי ייבוא ועידוד התחרות" אומרים באיגוד.

שוק המלט בישראל נאמד בכ-3 מיליארד ₪ בשנה ושוק הבטון בכ-4.5 מיליארד ₪ בשנה. בשנה האחרונה נפתח שוק המלט בישראל לתחרות ממשית כאשר חברת סימנט, שבשליטת מספנות ישראל החלה לייבא ארצה מלט, המיוצר על ידי תאגיד לה פארג' ביוון. בתוך כשנה בלבד הורידה סימנט את מחירי המלט בכ-30% ונתח השוק שלה גדל לכ-8%. בעקבות תלונה שהוגשה על ידי מפעל הר טוב ומונופול המלט נשר, החליט הממונה על היטלי הסחר לפתוח בחקירת היצף ופנה לקבל תגובות מהגורמים הרלוונטיים.

בתגובת איגוד לשכות המסחר, שנשלחה לדני טל מבקשים עוה"ד דן כרמלי, מנכ"ל האיגוד, ושלומי לויה, סמנכ"ל למשפט וקשרי ממשל והיועץ המשפטי של האיגוד, לדחות את הבקשה להטלת היטל היצף ממספר נימוקים עיקריים:

  • מדובר בחיזוק של גוף מונופוליסטי שיוכל להמשיך לגרוף רווחים גדולים מאוד מהציבור, שכן אין הוא נדרש לפעול בתנאים של שוק תחרותי.
  • התחרות, נשמת אפה של כלכלה חופשית, תיפגע.
  • הדבר יוביל לעליית מחירי הדיור.
  • היצרנים המקומיים אינם מסוגלים לספק את כל דרישות השוק.
  • הטלת היטל היצף עומדת בניגוד גמור להמלצות של שתי ועדות: "ועדת טרכטנברג" ו"ועדת הרשקוביץ", ואף להחלטות ממשלה בדבר פתיחת שוק המלט לייבוא.

"מן הראוי לפעול למיצוי החקירה, מהר ככל הניתן, ולהגיע למסקנה הנכונה, הנשענת על שיקולים הנוגעים לרווחת הצרכנים והמשק כולו, ולא על אינטרסים צרים המנותקים מהמציאות בה אנו חיים, ויוצרת רווחה רק ל'קבוצה מצומצמת-מונופוליסטית'." אומרים באיגוד לשכות המסחר.

למידע נוסף בתחום זה