איגוד לשכות המסחר: לא ייתכן כי חברת החשמל תקזז 10% מהתשלום לספקים

איגוד לשכות המסחר ביקש להצטרף כצד להליך הערעור שהגישה חברת החשמל על החלטת בית הדין האזורי בחיפה, המתירה לעובדי חברת החשמל לקזז 10% מהתשלומים המגיעים לכ-9,400 ספקי החברה.

להלן עיקרי הנימוקים העולים מבקשת איגוד לשכות המסחר להצטרף כצד להליך הערעור:

  • ההחלטה פוגעת בצורה קשה במגזר העסקי, לרבות בחברים של המבקשת, להם קשרי עבודה מסחריים שוטפים עם חברת החשמל. ההחלטה מכשירה נורמה פסולה במערכת יחסים עסקית.
  • ההחלטה מכשירה נורמה פסולה במערכת יחסים עסקית: גוף שנתן שירותים ו/או ביצע עבודה בצורה מיטבית בהסכם לחוזה שנכרת כדין, לא יקבל את מלוא התמורה בגין העבודה שבוצעה.
  • ספקי חברת החשמל אינם חלק מהסכסוך. אין להם כל יכולת להשפיע על הסכסוך האמור. יתר על כן, בפני ספקי חברת החשמל עומדת האחריות לשלם לעובדיהם את שכרם בגין עבודתם. עתה 10% מסכום זה ייגרע מההכנסה של אותם עסקים. האם יש בהחלטה של בית הדין האזורי הנכבד מתן לגיטימציה לאותם עסקים לשלם לעובדיהם 90% משכרם בלבד? למרות שאלו הגיעו לעבודה בכל יום והעמידו את כוח העבודה שלהם לרשות מעסיקיהם? האם אותם עסקים יהיו מוגנים מפני תביעות הלנת שכר של עובדיהם, אם יעבירו לחשבונות הבנק שלהם רק 90% משכרם? אם יעבירו רק 90% מהתנאים הסוציאליים של העובדים?
  • בנוסף, יש לא מעט ספקים, התלויים תלות כמעט מוחלט בהכנסה שמגיעה להם מחברת החשמל. עצירת 10% מהתשלום מהווה עבורם פגיעה קשה, במיוחד עת מדובר בעסקים קטנים ובינוניים.
  • האבסורד הגדול ביותר, הוא שאם חברת החשמל הייתה מחליטה, באופן שרירותי, על עיכוב של 10% בתשלומים לספקים, היא הייתה ניצבת בפני ההשלכות של הפרת חוזה, על כל המשתמע מכאן. והנה, במקרה שלפנינו, ניתן אישור שיפוטי והגנה שיפוטית להפרת הסכם מחייב, שכן התקבלה החלטה בבית הדין האזורי, המאפשרת עיכוב כאמור. מדובר בהתערבות שיפוטית בלתי מובנת וחסרת תקדים ביחסים מסחריים, כאשר צד אחד, הספקים, קיימו את חלקם על הצד הטוב ביותר, ואין לחברת החשמל כל טענה כלפיהם.
  • דיני העבודה אינם חשובים מדיני החוזים. בשם דיני העבודה לא ניתן לאיין תחומי משפט אחרים ובכל הכבוד הראוי, לטעמנו, מדובר בהחלטה לא מידתית, החורגת מכללי הסבירות, מעניקה כוח לא פרופורציונלי לעובדים מבלי שלכוח זה תהיה איזו השפעה על הסכסוך.

נשיא איגוד לשכות המסחר, עו"ד אוריאל לין, התייחס להחלטת בית הדין האזורי בחיפה ואמר כי "זוהי אחת ההחלטות המוזרות והשגויות אותן קיבל ביה"ד לאחרונה במסגרת מאבקי עובדי חברת החשמל כנגד הרפורמה. קשה לחשוב על החלטה שיפוטית שגויה, חסרת כל איזון והוגנות מאשר החלטה זו".

לא ברור האם בית הדין הארצי לעבודה כלל מוסמך היה לקבל החלטה מעין זו. החלטת בית הדין התקבלה אף מבלי לאפשר לארגונים העסקיים, המייצגים את המגזר העסקי, ובמיוחד הארגונים המייצגים את העסקים הקטנים והבינוניים, להביא את טיעוניהם בפני בית הדין ולהסביר את עוצמת הפגיעה וחוסר סבירותה.

לדבריו, כנראה שעובדי חברת החשמל וכן גם ביה"ד הארצי לעבודה הבינו שאי אפשר להשבית את ייצור החשמל בישראל. "מהלך כזה היה מוליד מידית זעם ציבורי, שלא עובדי חברת החשמל ולא ביה"ד היו עומדים בו; על כן הם מצאו קורבן קל - 9,400 ספקים קטנים ובינוניים של חברת החשמל בהם מרשה ביה"ד הארצי לעבודה לפגוע".

למידע נוסף בתחום זה