איגוד לשכות המסחר: אפליית חברות קטנות ובינוניות במשרד הביטחון

נשיא איגוד לשכות המסחר, עו"ד אוריאל לין, פנה למנכ"ל משרד הביטחון, אלוף (במיל') אודי אדם, בדרישה לפתוח את המכרז הפומבי "שירות ליווי רפואי לנכי צה"ל" גם לחברות קטנות ובינוניות.

בחודש אפריל 2017 פרסם משרד הביטחון מכרז פומבי בנושא "שירות ליווי רפואי לנכי צה"ל" הכולל תנאי סף המאפשרים רק לחברות גדולות להגיש את מועמדותן. דוגמה לכך הוא הסעיף הקובע כי למציע צריך להיות מחזור כספי שנתי מינימאלי של 40 מיליון ש"ח.
יש לציין כי חברות רבות, דוגמת הקרן לרווחת נפגעי השואה והמוסד לביטוח לאומי, אינם כשירים לספק את שירותיהם למשרד הביטחון על פי קריטריון זה.

סעיף מרכזי נוסף קובע כי כל מציע יידרש להוכיח קיום סניפים בפריסה ארצית, כאשר בכל מחוז יהיו לפחות שני  סניפים. איגוד לשכות המסחר סבור כי מדובר בדרישה בלתי מידתית אשר אין בינה ובין מטרות המכרז דבר מלבד הדרת כל אותם גופים המעניקים שירותי סיעוד על בסיס גיאוגרפי מוגבל.

לאור התנאים הבעייתיים שיגר מכתב נשיא איגוד לשכות המסחר, עו"ד אוריאל לין, למנכ"ל משרד הביטחון, אלוף (במיל') אודי אדם, בו כתב כי "המכרז המדובר חוטא למטרה מוצהרת זו: הוא מביט לצמצום השוק לכדי מתי מעט של חברות גדולות, מסכל תחרות חיונית על טיב השירות שיסופק ומונע מחברות טובות הנותנות שירות מצוין להציע את שירותיהן. מדובר בתוצאה שאינה מיטיבה עם משרד הביטחון, כל שכן עם זכאיו – נכי צה"ל".

לין הדגיש במכתבו כי יש לשנות את סעיפי המכרז העיקריים העוסקים בנושא זה ולאפשר תחרות נרחבת של חברות שיוכלו להעניק את השירות הנדרש למשרד הביטחון ולנכי צה"ל.

למידע נוסף בתחום זה