ניתוח דירוג ישראל במדד IMD

איגוד לשכות המסחר ניתח את דירוג ישראל במדד IMD לשנת 2017 על פי ארבעת הפרמטרים המרכזיים במדד: חוסן כלכלי, יעילות העסקים, מערכות התשתיות ויעילות ממשלתית.

      1. קטגוריית חוסן כלכלי: ישראל מדורגת במקום ה- 31, ללא שינוי מאשתקד :

 • בסעיף התנהלות הכלכלה המקומית (תוצר מקומי, הוצאה וצמיחה) נרשמה עלייה בדירוג אל המקום ה-21, ממקום 33 בשנת 2016.
 • בסעיף התעסוקה עלתה ישראל ממקום 31 בשנת 2016 למקום 28.
 • בסעיף המחירים (מורכב מפרמטרים הקשורים לאינפלציה ויוקר מחיה) נרשמה ירידה של חמישה שלבים מהמקום ה-41 בשנת 2016 למקום ה- 46.
 • בסעיף ההשקעות הבינ"ל נרשמה ירידה למקום ה- 28 מהמקום ה-25 אשתקד.
 • בסעיף סחר חוץ נרשמה עליה מהמקום ה- 39 אל המקום ה- 38.

      2. קטגוריית יעילות העסקים: ישראל עלתה שלב אחד אל המקום ה- 22 :

 • סעיף 'פריון ויעילות' - ישראל רשמה עליה של 8 שלבים למקום ה- 21 .
 • בסעיף 'מימון' (יעילות המערכת הבנקאית, שוק ההון וניהול פיננסי של חברות) ישראל ירדה למקום ה- 29 לעומת 25 בשנת 2016.
 • סעיף שוק העבודה (גודל השוק, כישורים וכד') רשם ירידה של 2 שלבים למקום 22.
 • בסעיף עמדות וערכים (ערכי חברות, תדמית בחו"ל, תרבות לאומית וכד') נרשמה עליה של ארבעה שלבים אל המקום ה- 9.
 • בסעיף הפרקטיקה הניהולית (יזמות, אחריות חברתית, אתיקה וכד') נרשמה עליה מהמקום ה- 29 בשנת 2016 אל המקום ה- 26 בשנת 2017.

      3.  קטגוריית מערכות התשתיות: ישראל יורדת שני שלבים למקום ה- 16 :

 • בתחום הבריאות והסביבה לא נרשם שינוי וישראל מדורגת במקום ה- 24.
 • בסעיף התשתית הטכנולוגית (מורכב ממדדים הבודקים השקעה, רמות מחירים, נגישות, זמינות ואיכות של תשתיות תקשורת, מחשוב ומידע) נרשמה ירידה מהמקום ה- 7 בשנה שעברה אל המקום ה- 10 .
 • בסעיף החינוך נרשמה יציבות במקום ה- 28 בשנת 2017.
 • בסעיף התשתית המדעית נרשמה ירידה של שלב אחד למקום ה- 4 בשנת 2017.
 • בסעיף התשתית הבסיסית (כבישים, אנרגיה וכד') נרשמה עלייה של שלושה שלבים אל המקום ה- 44.

     4. קטגוריית יעילות ממשלתית: נרשמה ירידה של 2 שלבים אל המקום ה- 24:

 • בסעיף מימון ציבורי (חוב ממשלתי, גרעון ממשלתי וכד') ישראל רשמה ירידה של 4 שלבים למקום ה- 31.
 • בקטגורית מסגרת מוסדית (הבנק המרכזי ויעילות מוסדות המדינה) נרשמה ירידה מהמקום ה- 20 בשנת 2016 אל המקום ה- 23 בשנת 2017.
 • בקטגורית חקיקה עסקית (פתיחות השוק, רגולציה בתחרות ורגולציה בשוק העבודה) נרשמה ירידה מהמקום ה- 23 אשתקד אל המקום ה- 28 בשנת 2017.
 • בסעיף מסגרת חברתית (התפלגות ההכנסה, שיווין הזדמנויות וכד') נרשמה עליה מהמקום ה- 23 בשנת 2016 למקום 20 בשנת 2017.
 • בסעיף של מדיניות מיסים (מיסוי אישי ועסקי) נרשמה ירידה למקום 24, מהמקום ה- 22 בשנת 2016.
למידע נוסף בתחום זה