לא סוגרים את תל- אביב! איגוד לשכות המסחר לשר הפנים: "אשר את חוק העזר העירוני של תל אביב להפעלת עסקים בשבת"

לין: "חוק העזר שמבקשת עיריית תל-אביב לאשר על פי חוק, הוא חוק מאוזן. העירייה פעלה בהתאם למצוות בית המשפט, תיקנה את חוק העזר, באופן המאזן בין אופי השבת לבין צורכי האוכלוסייה החילונית, כדי לשמור על האופי המיוחד של העיר תל-אביב. כל התערבות בחוק העזר תהווה בפועל פעילות כפייתית מול חלק גדול מהאוכלוסייה של העיר תל-אביב."

כידוע, במשך שנים רבות פעלו עסקים בעיר תל-אביב בשבת ללא היתר חוקי. בבית המשפט נתקפה עיריית תל-אביב בטענה שהיא לא אוכפת את החוק.


על הרקע הזה פעלה עיריית תל-אביב לתיקון חוק העזר העירוני, שמסדיר פתיחת עסקים וחנויות בשבת במתכונת מצומצמת יחסית. עיריית תל-אביב העבירה חוק עזר עירוני במועצה, אשר:

· מאפשר פתיחה של מקומות לממכר מזון (לרבות פיצוציות, קיוסקים ומרכולים) ע"פ רשימת רחובות. בכל רחוב נקבעה מכסה של מרכולים. למשל, ברחוב ברודצקי יהיה מקסימום מרכול אחד פתוח בשבת; ברחוב אבן גבירול מספר המרכולים שיהיו פתוחים בשבת לא יעלה על 24. (השינוי מצלם תמונת מצב ומכשיר פתיחה של בתי עסק קיימים כמו "טיב טעם", "am:pm" ועוד).

· תהיה הגבלה על גודל המרכול.

· את ההיתר לעבודה בשבת יש לחדש אחת לשנה.

· מאפשר גם ל-בר ועסק לממכר גלידה (בנוסף ל-"חנות" ו-"בית קפה") לפעול בשבת.

· מסיר את מגבלת שעות הפעילות, הקיימת בחוק העזר הקיים.

· מאפשר פתיחה בשבת גם של חנויות נוספות, פרט לחנויות לממכר מזון ב-3 מתחמים ברחבי העיר: נמל תל אביב, מתחם התחנה ונמל יפו.


על פי חוק, על שר הפנים לתת החלטתו בדבר אישור/אי אישור חוק העזר בתוך 60 ימים מהיום שבו הביא ראש העיר את חוק העזר לידיעתו.


ההחלטה להעביר את קבלת ההחלטה בנושא פתיחת העסקים בשבת הועברה לאחריות הממשלה ב-20 בדצמבר 2015, אז הוחלט גם להקים ועדה ממשלתית שתדון בנושא. בצעד זה הוסרה אחריותם של שרי הפנים, ובהם השר המכהן דרעי, אם לאשר או לפסול את חוק העזר העירוני של עיריית תל אביב.


בדצמבר 2015 הוקמה ועדת מנכ"לים לבחינת סוגיית פתיחת עסקים בשבת, בראשות אלי גרונר, מנכ"ל משרד ראש הממשלה; ובהשתתפות מנכ"ל משרד הכלכלה, עמית לנג; מנכ"לית משרד המשפטים, אמי פלמור; ומנכ"ל משרד הדתות, עודד פלוס.


לפני כחמישה חודשים הועלו בוועדה שלוש אפשרויות: להתיר פתיחה בשבתות של 164 בתי עסק בתל אביב; או להתיר פתיחת 140 בתי עסק, בנוסף לבתי העסק בשלושה מתחמים בעיר - מתחם התחנה, נמל תל אביב ונמל יפו; או לאפשר לממשלה להחליט כי אין להתיר כלל פתיחה של בתי עסק בשבתות. בכל המקרים, מתחמי קניות מחוץ לערים וחנויות נוחות יורשו לפעול בשבת.

הממשלה לא קיבלה אף אחת מההמלצות, ולבסוף החזירה את הסמכות לשר הפנים, והוא עתה נדרש להחליט בעניין פתיחת עסקים בשבת בתל-אביב.


נשיא איגוד לשכות המסחר, עו"ד אוריאל לין קרא הבוקר לשר הפנים חה"כ אריה דרעי בדרישה כי יאשר את חוק העזר העירוני של תל אביב להפעלת עסקים בשבת: "חוק העזר שמבקשת עיריית תל-אביב לאשר על פי חוק, הוא חוק מאוזן. העירייה פעלה בהתאם למצוות בית המשפט, תיקנה את חוק העזר באופן המאזן בין אופי השבת לבין צורכי האוכלוסייה החילונית, כדי לשמור על האופי המיוחד של העיר תל-אביב. כל התערבות בחוק העזר תהווה בפועל פעילות כפייתית מול חלק גדול מהאוכלוסייה של העיר תל-אביב."

למידע נוסף בתחום זה