איגוד לשכות המסחר בפניה לשר האנרגיה: פעל להפחתה משמעותית של תעריף החשמל

על רקע ההחלטה שלא לגבות מחברת החשמל את חובה לציבור העומד על סך של 2.8 מיליארד ₪, ואף לייקר את תעריף החשמל ב-4.6%, פנו עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר ושרגא ברוש, נשיא התאחדות התעשיינים, לשר האנרגיה, יובל שטייניץ, וקראו לו להתערב בדחיפות על מנת להשיב לצרכנים את הכספים שנגבו מעבר לנדרש, ולהביא לאלתר להפחתה משמעותית של תעריף החשמל.

על פי רשות החשמל, מאז שנת 2009 הצטברו סכומי כסף גדולים כהפרשה להשבה לצרכנים, אשר הגיעו לכדי 2.8 מיליארד שקלים בדוחות הכספים האחרונים של חברת החשמל. כספים אלו שייכים לכלל צרכני החשמל אשר מתמודדים החל מ- 1.1.2017 עם עלייה בתעריף.

" אנו סבורים כי יש לבטל את החלטת רשות החשמל שלא להשיב את הסכום לצרכנים, ולהפחית את תעריף החשמל באופן משמעותי לאלתר." מדובר בחסכון של מאות שקלים בשנה למשק בית ממוצע, בהתאם לאורך פריסת השבת החוב לצרכנים.

עוד נכתב בפנייתם כי "במקביל יש לבחון לעומק את אופן ההכרה בהפרשות השונות בדגש להפרשה לפנסיה, ולהפרשה הנובעת כתוצאה ממעבר ליישום התקינה החשבונאית IFRS. מניעת הפחתת התעריף מהצרכנים, באמצעות הפרשה שבוצעה לפני שבע שנים בנימוק של "בחינה מחדש" או "התחשבנות מתגלגלת" הינה הפרה בוטה של מחויבות רשות החשמל כרגולטור להגנה על הצרכנים.

 לאור ניסיון העבר בהתנהלות חברת החשמל אל מול הרשות, קיימת סבירות גבוהה כי הקביעה העולה בשימוע זה בדבר ביטול השבת הכספים לצרכנים, הינה קביעה שגויה."

מנייר עמדה ששלח איגוד לשכות המסחר לרשות החשמל בעניין זה צויין כי איגוד לשכות המסחר מתנגד בתוקף להחלטת רשות החשמל לבטל את עדכון התעריף לצרכן בסכום של כ- 2.8 מיליארד ש"ח. "אנו רואים בבקשה זו ניצול לרעה של כוחה של חברת החשמל במשק תוך אי שמירה על האינטרסים של כלל הציבור.

מסמך השימוע אינו מפתיע. כפי שקרה פעמים רבות בעבר, הציבור והמגזר העסקי נדרשים לשלם על כשלי ההתנהלות של חברת החשמל. ועל חוסר היכולת של הממשלה לייצר רפורמה אמיתית במשק החשמל. משמעות של אי החזרה לציבור של 2.8 מיליארד ₪ (בשנת 2009 היה הסכום 1.9 מיליארד ₪) הינה הפסד הפחתה אלטרנטיבית למשק של 12% בתעריף החשמל."

עוד צוין במסמך של האיגוד כי "מהשימוע עולה כי ציבור הצרכנים יהיה כפוף לשינויים חוזרים בגין מערך הפנסיה של חברת החשמל . ברור לכולנו כי לחברת החשמל יכולת לעשות מניפולציות בנתוני הפנסיה ותפקיד הרשות לדאוג לאיזון עם צורכי כלל המשק, יחד עם זאת, ניסיון העבר מלמד כי חברת החשמל הצליחה להשיג שינויים נרחבים לטובת עובדיה על חשבון המגזר הפרטי והעסקי. "

על כן, מציינים באיגוד כי "בהיות מגזר המסחר והשירותים חלק גדול מצרכני החשמל במשק, אנו רואים בחומרה את עמדת רשות החשמל כפי שמוצגת במסמך השימוע. יש להדגיש כי מדובר בתוספת (אי הפחתה) לעלייה ב- 4% בגין מחירי הפחם ועלייה בגין מס הארנונה."

 

 

למידע נוסף בתחום זה