איגוד לשכות המסחר מציע מהלך מקיף ויסודי לצמצום הדרגתי של הביורוקרטיה

נשיא האיגוד, עו"ד אוריאל לין, הגיש ליו"ר ועדת הרפורמות של הכנסת הצעת חוק להקמת 'יחידה ייעודית למלחמה בביורוקרטיה' במשרד מבקר המדינה. לין: "הצעת החוק, אם תעבור, תביא לשינוי המיוחל ברמת השירות הציבורי ותחסוך מיליארדים למשק. הצעת החוק לא נועדה להחליף את הליכי ה- RIA או החלטות ממשלה אחרות אלא לפעול במקביל כדי לבצע את השינוי הנדרש.  המקצועיות של משרד מבקר המדינה בבחינת יעילות הליכים, כמות המידע הנאגרת על עבודת הממשל ומעמדו האובייקטיבי והבלתי תלוי, מעמידים לרשותו את הכלים המתאימים לייעל אופרטיבית את השירות במשרדי הממשלה."

מזה שנים מוטל על הציבור הרחב והמגזר העסקי עומס רגולאטורי וביורוקראטי, הנאמד בעשרות מיליארדי שקלים ויתכן שאף מעבר לכך. נגע הביורוקרטיה אינו נוגע רק לתהליכי אישור ורישוי עסקים או פרויקטים עסקיים, הוא מוטל כאבני ריחיים על כל תחומי הניהול השוטף של העסקים, תוצאת אדישות של פקידים בשירות הציבורי, שטרם הבינו את חובת תפקידם, אי מתן מענה בכתב, פיגורים במתן תשובות, מתן תשובות חלקיות, חוסר יכולת להשיג עובדי מדינה בטלפון, סחבת מובנית ושיטתית בטיפול בפניות ועוד ועוד, ובהרבה מקרים שרשרת הליכים חסרת היגיון בעליל. 

במהלך מאבקו האינטנסיבי של איגוד לשכות המסחר להפחתת הביורוקרטיה והרגולציה, הונהג פרסום קבוע, מאז 2008, של 'מדד הביורוקרטיה' המבוצע באמצעות חברת המחקר SQ. במחצית הראשונה של 2016 מדד הביורוקרטיה הציג שיפור במתן השירות והגיע לשיא חדש במדידה - 6.92. עם זאת, רמת השירות של משרדי הממשלה לעסקים הרבה מתחת לרמה הממוצעת של המגזר העסקי, עקב זאת  יזם האיגוד את הצעת החוק לצמצום הביורוקרטיה.

הצעת החוק גובשה בלשכה המשפטית של איגוד לשכות המסחר וכוללת הקמה של יחידה נפרדת במוסד מבקר המדינה, לפישוט וצמצום שיטתי של נגע הביורוקרטיה, השוחק את תושבי המדינה, פוגע במגזר העסקי ובצמיחת המשק. יחידה זו תשאב את החומרים, המידע ורשימת הליקויים מאגפי מבקר המדינה המבצעים את ביקורת המבקר. אולם עניינה יהיה התמקדות מקצועית בביטול הליכי ביורוקרטיה מיותרים וכן נקיטת אמצעיי משמעת מול עובדי מדינה המזלזלים בתושבים ובעסקים.

לדברי עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, "בשנת 2014 קיבלה הממשלה החלטה (החלטת ממשלה 2118 מיום 22/10/14), להפחית את נטל הרגולציה בהתאם להליכי ה-RIA. אולם, עד היום ה-RIA הניב תוצאות דלות מאוד... הצעת החוק, אם תעבור, תביא לשינוי המיוחל ברמת השירות הציבורי ותחסוך מיליארדים למשק. הצעת החוק לא נועדה להחליף את הליכי ה- RIA או החלטות ממשלה אחרות אלא לפעול במקביל כדי לבצע את השינוי הנדרש. המקצועיות של משרד מבקר המדינה בבחינת יעילות הליכים, כמות המידע הנאגרת על עבודת הממשל ומעמדו האובייקטיבי והבלתי תלוי, מעמידים לרשותו את הכלים המתאימים לייעל אופרטיבית את השירות במשרדי הממשלה." 

למידע נוסף בתחום זה