85,200 מועסקים נוספו למגזר המסחר והשירותים ב- 2016

הרבעון הראשון של 2016 הסתיים עם עלייה של כ- 2.7% במספר המועסקים במשק, שמשמעותה גידול של 96.7 אלף מקומות עבודה. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, סך המועסקים במשק ברבעון הראשון של 2016 הסתכם ב- 3.63 מיליון. כך עולה מניתוח אגף הכלכלה באיגוד לשכות המסחר, על בסיס נתוני הלמ"ס מנוכי עונתיות.

כלכלני האיגוד מסבירים כי העלייה במספר המועסקים במשק נובעת בעיקרה מענפי המסחר, מענפי השירותים המקצועיים המדעיים והטכניים, שירותי מידע ותקשורת, שירותי נדל"ן, שירותי תחבורה, אחסנה ודואר וענף הבינוי.

לדברי עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, "מגזר המסחר והשירותים ממשיך להוביל ביצירת מקומות עבודה במשק, נתון יסוד שאינו מופנם מספיק אצל קברניטי המשק. יש להבין כי מנוע הצמיחה האמיתי של המשק הוא תנופת הצמיחה של המגזר העסקי כולו, ולא חלקים סלקטיביים בו. המוטיבציה של יחידים לבנות ולפתח עסקים היא הכוח המרכזי."

מחלוקה של המשק לפי מגזר עסקי וציבורי עולה כי המגזר העסקי רשם גידול של 4% , תוספת של 92,200 מועסקים, והסתכם ב- 2,412,500 מועסקים. ואילו המגזר הציבורי רשם ברבעון הראשון של 2016 גידול של 0.4% לעומת אשתקד, שהם תוספת של 4,500 מועסקים, והסתכם ב- 1,216,000 מועסקים.

מניתוח המגזר העסקי עולה כי, מגזר המסחר והשירותים רשם את הגידול המאסיבי ביותר, המהווה 88% מכלל הגידול במשק, של 85,200 מועסקים שהם 5.1% במספר המועסקים והסתכם ב- 1,742,500 מועסקים. ניתוח נתוני המועסקים בענף התעשייה, מראה ירידה של כ- 0.6% (2,700 מועסקים). סך המועסקים בענפי התעשייה הסתכם ב-417,600 מועסקים. ענף הבינוי רשם עליה של כ- 4.7% (8,300 מועסקים), והסתכם בכ- 185.1 אלף מועסקים; ענף החקלאות רשם עליה של כ- 2.2% (800 מועסקים), והסתכם ב- 38,700 מועסקים; ענף אספקת החשמל רשם ירידה של כ-5.1% (700 מועסקים), ועמד על כ-12,800 מועסקים, ענף אספקת המים, הביוב והטיפול בפסולת גדל בכ-8.4% (1,200 מועסקים) והסתכם נכון לרבעון הראשון של 2016 ב-15,800 מועסקים.

 

מגזר המסחר והשירותים

בענפי המסחר נרשמה עלייה של 8.6%, המהווה תוספת של 35,300 מועסקים, כאשר סך המועסקים בענף המסחר עמד בתקופה הנסקרת על כ- 443.2 אלף. בענפי השירותים נרשמה בתקופה הנסקרת עלייה של כ-4% במספר המועסקים, המבטאת גידול של כ- 49.9 אלף מועסקים. סך המועסקים במגזר השירותים הסתכם בכ- 1.3 מיליון מועסקים.

ענפי השירותים: גידול של כ 30% בענף פעילויות בנדל"ן

חלוקתם של מספר המועסקים שנוספו לענפי השירותים בתקופה זו מגלה כי ענף השירותים המקצועיים, המדעיים והטכניים הכולל מועסקים בתחומים המשפטים, ראיית חשבון, יעוץ, אדריכלות, מו"פ וכדומה, רשם עלייה בשיעור של כ-5%, המהווים 12,800 מועסקים. ענף זה הסתכם בכ- 267,200  מועסקים.

בענף המידע והתקשורת נרשמה עלייה של 4.8% המהווים גידול של 8,100 מועסקים, כאשר סך המועסקים בענף עמד על כ-178,700.

בענף הפעילויות בנדל"ן , הכולל מתווכים, סוכני נדל"ן, שמאים, ומועסקים בחברות אחזקת נדל"ן והשכרתו, גדל ב- 28.8% , 7,500 מועסקים, והסתכם ב- 33,600 מועסקים.

בשירותי האירוח והאוכל (בתי מלון, אכסניות, מסעדות ושירותי אוכל, בתי קפה ופאבים, קיוסקים, אולמות אירועים ושירותי קייטרינג) נרשמה עליה של 4.4% המהווה כ- 6,700  מועסקים. סך המועסקים בענף זה הסתכם ב- 160,200 מועסקים.

שירותי הניהול והתמיכה הכוללים שירותים בתחומי ההשכרה, התעסוקה, שמירה, תחזוקה, נסיעות וכדומה רשמו עליה של כ-5% המהווה כ-7,500 מועסקים, סך המועסקים בענף זה עמד על כ-158,200.

בענף השירותים הפיננסיים והביטוח נרשמה ירידה של 6.7% שמשמעותה גריעה של 9,000 מועסקים, מספר המועסקים בענף זה הסתכם בכ-124,400.

בענף התחבורה, אחסנה, דואר ובלדרות, נרשמה עליה של 4.5% (6,500 מועסקים) , ענף זה הסתכם בכ- 150.4 אלף מועסקים.

בענף משקי הבית (עובדי משק בית וייצור טובין ושירותים לשימוש עצמי) נרשמה עליה של 1.5% (1,000 מועסקים), סך המועסקים בענף זה 67,600.

בענף שירותי אומנות בידור ופנאי נרשמה עליה של 6.1% המהווה 4,000 מועסקים,  ענף זה הסתכם בכ- 70,200 מועסקים.

בענף השירותים האחרים, הכולל פעילויות של ארגוני חברים, תיקון מחשבים וציוד ושאר ענפי שירותים שאינם מסווגים נרשמה עליה של 5.5% שמשמעותה תוספת של 4,600 מועסקים. סך המועסקים בענף זה 88,800.

למידע נוסף בתחום זה