עותרים לבג"צ: יש להסיר מיידית את החסמים המוטלים על מנהלים מקומיים טרם כניסת קרנות זרות לשוק הישראלי

ביום 5.11.2016 צפויות להיכנס לתוקף תקנות המאפשרות לקרנות נאמנות מחו"ל לפעול בישראל. את התקנות קידמה רשות ניירות ערך מתוך כוונה להגביר את התחרותיות בענף קרנות הנאמנות ותעודות הסל בישראל.

במקביל, יוזמת רשות ניירות ערך תיקוני חקיקה שבמסגרתם הצהירה כי בכוונתה לפעול להסרת חסמים בתחרות שמוטלים על מנהלים מקומיים, אך תיקוני החקיקה צפויים לארוך זמן רב, וגם לפי ההערכות האופטימיות ביותר הם לא יושלמו לפני תום שנת 2017.

נוכח כך, עתרו (ביום 9.5.2016) לבג"צ איגוד תעודות הסל שבלשכת המסחר ואיגוד מנהלי קרנות להשקעה בנאמנות.

בעתירה, שהוגשה באמצעות עוה"ד יורם בונן ונויה כסלו ממשרד פישר בכר חן וול אוריון ושות', מבקשים האיגודים מבג"צ להורות לרשות ניירות ערך להסיר את החסמים בתחרות למנהלים המקומיים לפני המועד שבו תיתן רשות ניירות ערך היתרים למנהלי קרנות זרות לפעול בשוק הישראלי. למעשה מבקשים האיגודים כי התקנות המאפשרות כניסת קרנות זרות ייכנסו לתוקף בד בבד עם השלמת חקיקת תיקון 24 לחוק השקעות משותפות בנאמנות. 

בעתירה ציינו האיגודים את החסמים הבאים שמוטלים רק על המנהלים המקומיים ואינם מוטלים על מנהלים זרים:

  • מתן בלעדיות רק לגופים זרים להציע את מוצר ה-ETF (קרן מחקה סחירה) בתקופת הביניים, שצפויה לארוך יותר משנה וחצי.
  • הכפפת הגופים המקומיים למגבלות נתח שוק בעוד שהגופים הזרים לא יהיו כפופים למגבלות נתח שוק.
  • גופים מקומיים נדרשים לשלם אגרות לרשות ניירות ערך בהיקפים שגבוהים במאות אחוזים מהאגרות שנדרשים לשלם הגופים הזרים.
  • הטלת מגבלות שמונעות מגופים מקומיים להתקשר בעיסקאות פורוורד ולהפעיל מכשירים פיננסיים שמאפשרים לשפר את התשואה ללקוח. מגבלות שאינן חלות על גופים זרים.

בועז נגר, יו"ר איגוד תעודות הסל בלשכת המסחר: "חברות תעודות הסל הביאו חדשנות ומגוון מוצרים רחב שהפך את ישראל למעצמה בתחום ההשקעות בשוק מוצרי המדדים, בעידוד ובתמיכת רשות ניירות ערך והבורסה. פתיחת התחרות לגופים זרים שמבקשים להצטרף להצלחה, צריכה להתבצע בתחרות מאוזנת ושוויונית כדי לא לפגוע ביכולת התחרות של הגופים המקומיים. אנו פועלים להבטיח שחסמים רגולטוריים על חדשנות ומגוון מוצרים יוסרו בו זמנית לכל המתחרים, זרים ומקומיים, ולא יהוו מכשול לתחרות."

אלי בבלי, יו"ר איגוד מנהלי קרנות להשקעה בנאמנות: "האיגוד פועל במשך שנים רבות להסרת חסמים רגולטוריים שאינם קיימים במדינות מפותחות, ופתיחת התחרות לגופים זרים מחייבת את רשות ניירות ערך להשלים את תהליכי החקיקה להסרת החסמים בו זמנית על מנת לאפשר תחרות הוגנת."

 

למידע נוסף בתחום זה