לין לנתניהו: אם לא תתערב, התפתחות שלילית במבנה התעסוקה תגרום לקריסת תקציב המדינה

עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, העביר פניה אל ראש הממשלה, חה"כ בנימין נתניהו, המזהירו מהתפתחות שלילית במבנה התעסוקה העלולה לגרום לקריסת תקציב המדינה, וזאת בשל קצב הגידול המדהים של מספר העובדים במגזר הציבורי ב- 10 השנים האחרונות וב- 20 השנים האחרונות, לעומת קצב הגידול של האוכלוסייה ומספר המועסקים במגזר העסקי.

מבדיקת איגוד לשכות המסחר עולה כי בעשרים השנים האחרונות (1995 - 2015) מספר המועסקים במגזר הציבורי זינק ב- 127% והגיע ל- 1.29 מיליון מועסקים, בעוד הגידול באוכלוסיה היה  51%, ואילו הגידול במגזר העסקי הגיע ל- 68% ועמד על 2.35 מיליון מועסקים. זאת ועוד,  מניתוח נתוני העשור האחרון (2005 - 2015) עולה כי המגזר הציבורי רשם גידול של 71% ואילו המגזר העסקי גדל ב- 37%.

בנוסף, הוצאות השכר במגזר הציבורי בתקציב 2016 עומדות על 195.5 מיליארד ₪. 

 לדברי לין לרה"מ, "בשנות כהונתך כשר האוצר, הצבעת על בעיה מבנית זו, אולם מאז, מגמת הגידול השלילי רק החמירה והשפעתה על תקציב המדינה והקצאת המשאבים בעתיד דרסטית. יותר תשלומים לעובדים במגזר הציבורי ופחות משאבים לתחומי ביטחון, רווחה ופיתוח."

נוכח מצב עגום זה, מציע לין כי שינוי המגמה יעשה במהלך רוחב אחיד, באחריות הממשלה כולה ובתיאום עם ארגוני העובדים. לדבריו, "ניתן להשיג זאת ללא פיטורין, באמצעות קביעת עיקרון של גיוס עובד אחד מול שניים שפורשים, כאשר יחד עם זאת משנים את עקרונות הניידות בתוך המשרדים עצמם ובמגזר הציבורי כולו."

יצוין כי קודם לכן פנה לין לשר האוצר בנושא זה והציע לו לשלב את הבעיה במסגרת ההסכמים במגזר הציבורי. כמו כן, הציע לין כי בדומה לפרסום דוח שנתי של משרד האוצר על חריגות השכר במגזר הציבורי, יפרסם משרד האוצר פעמיים בשנה דוח על גידול מספר העובדים במגזר הציבורי, עם הסברים נאותים מדוע ולאילו מטרות נוצר גידול זה. על פניה זו לין לא נענה.

 

למידע נוסף בתחום זה