גיוסים בסך של כ-580 מיליון ש"ח בינואר 2016 בשוק תעודות הסל

ענף תעודות הסל מנהל כ-100.3 מיליארד ש"ח נכון לסוף חודש ינואר 2016 עם גיוסים בסך 876 מיליון ש"ח בתעודות פיקדון בינואר 2016.

הירידות החדות בבורסות העולם במהלך ינואר 2016 נתנו אותותיהם גם בשוק תעודות הסל המקומי. שווי היקף הנכסים המנוהל בענף תעודות הסל בישראל עמד על כ-100.3 מיליארד ₪ בינואר 2016, לעומת 103.5 מיליארד ₪ שנוהלו בדצמבר 2015. כך מסר הבוקר רונן סולומון מנהל תחום פיננסים ושוק ההון באיגוד לשכות המסחר. לדבריו, מדובר בהמשך מגמת ירידה מהשיא בפברואר 2015 , אז נוהלו כ-121.6 מיליארד ₪ בענף תעודות הסל, וזאת לאור הטלטלות בבורסות העולם והריביות הנמוכות במשק.

למרות זאת, מציין סולומון כי "בחודש ינואר 2016 אנו רואים שענף תעודות הסל הצליח לגייס כ-580 מיליון ₪ בנטו (בניכוי החזקות הדדיות). עיקר הגיוסים הינו באפיק תעודות הפיקדון, כשבחודש החולף גויסו בו כ-876 מיליון ₪ בנטו. ניתן גם לראות גיוסים בתעודות על מדדי מניות בחו"ל (כ-135 מיליון ₪), ובתעודות על מדדי מניות בארץ (כ-62 מיליון ₪), כאשר עיקר המגייסים הינם גופים מוסדיים שניצלו את השערים הנמוכים של ניירות הערך."

עוד עולה מבדיקתו של סולומון כי "התפלגות ההשקעות בשוק תעודות הסל בינואר 2016 הינו כ-25% במדדי מניות בארץ, בהיקף כספי של כ-25 מיליארד ₪, כ-38% במדדי מניות בחו"ל בהיקף כספי של 38 מיליארד ₪, כ-21.5% מהענף מושקע במדדי אג"ח בארץ בהיקף כספי של 21.5 מיליארד ₪, והשאר מושקע במדדי אג"ח בחו"ל, תעודות ממונפות, סלי מדדים ותעודות פיקדון."

"נכון לינואר 2016 תכלית תעודות סל מבית מיטב-דש מחזיקה ב-29.6% מהשוק, ואחריה קסם תעודות סל מבית אקסלנס-נשואה שמחזיקה ב-29.1% מהשוק. אחריהם נמצאת פסגות תעודות סל מחזיקה בנתח שוק של כ-27.8%, והראל תעודות סל מחזיקה נתח של 13.5% משוק תעודות הסל", ציין סולומון.

למידע נוסף בתחום זה