לין: מתווה הגז אינו עניין לבג"צ - האחריות צריכה להיות של הממשלה

"מיצינו עד תום את הדיון בעניין מתווה הגז הטבעי", כך אומר עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר. לדבריו, "בדיון על מתווה הגז קוים הליך דמוקרטי של ויכוח ציבורי, בו הושקעו, בחודשים האחרונים, יותר אנרגיות, דיונים והתלבטויות מאשר כל נושא לאומי אחר בישראל, ואף התייחסו גם להיבטים הנוגעים לביטחון מדינת ישראל ולחיי אדם."

"בשלב זה, לאחר מיצוי הויכוח הציבורי והפרלמנטארי, צריך לעצור ולאפשר לתעשיית הגז הטבעי בישראל לפעול ולתרום את מלוא תרומתה למשק. המשקיעים הפרטיים הם אלה שבסופו של דבר גילו את הגז, שינויים בחוק נעשו, וכדי שהם ימשיכו להשקיע ולפתח את המאגרים, הם זקוקים ליציבות שלטונית."

לין שכיהן בעבר בתפקיד המנהל הכללי של משרד האנרגיה והתשתיות, מזכיר כי "המדינה כשלה במציאת משאבי נפט וגז במשך עשרות שנים. הושקעו כספי מדינה רבים ולא הייתה, מאז גילוי חלץ בשנת 1952, שום תוצאה הישגית של ממש."

לין מתריע כי השיתוק בעוכרנו. "ראש הממשלה והממשלה כולה קיבלו אחריות אישית למתווה הגז, ויש לתת למתווה המוסכם את ההזדמנות. האחריות הסופית היא של ממשלה הנבחרת בהליך דמוקרטי לגיטימי. בסופו של דבר, הציבור הוא זה שיצטרך לשפוט, בשלב מאוחר יותר, אם ממשלת ישראל צדקה או טעתה. "

עוד מציין לין כי "אין זה נושא לדיון בבג"צ, על אף שישנם צדדים משפטיים. ההכרעה היא של הממשלה ולא של בג"צ ויש להימנע מלהעביר נושאים כבדי משקל בתחום הכלכלי להכרעת בג"צ."

למידע נוסף בתחום זה