איגוד לשכות המסחר נגד חוק "האח הגדול": דרישת רשות המסים לעקוב אחר חשבונות של עסקים פוגעת בזכויות יסוד חוקתיות

עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, פנה  בדחיפות אל חה"כ ניסן סלומינסקי, יו"ר ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת, לקראת דיון שעתיד להתקיים בוועדה לעניין הצעת החוק להעמקת גביית המסים ולהגברת האכיפה.

הצעת החוק, מחייבת גופים פיננסיים, לרבות, בנקים, קופות גמל, חברות ביטוח וקרנות להשקעות משותפות בנאמנות, להעביר מידע פיננסי ודיווח שוטף, מידי חודש בחודשו, לרשות המסים, על תנועות בחשבונות עסקיים המנוהלים אצלו (לרבות חשבונות של עוסקים ותאגידים).

 

איגוד לשכות המסחר מתנגד להצעה זו באופן נחרץ, ממספר טעמים:

• הצעה זו פוגעת בזכויות יסוד חוקתיות, והיא נוגדת את זכות האדם לפרטיות על פי חוק היסוד: כבוד האדם וחירותו.

לדברי לין, שכיהן בתפקיד יו"ר ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת ה-12, והיה אחראי ישירות לניווט חוקי היסוד של זכויות הפרט בישראל – חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, וחוק יסוד: חופש העיסוק, "זהו מקרה קלאסי בו צריך להעדיף את זכות הפרט לפרטיות על פני יעילות עבודתן של רשויות המדינה. כאן לא מדובר בשליפת מידע, כאשר יש חשדות כנגד אדם. כאן מדובר בדיווח שוטף דרך קבע כדי להקל על עבודת רשויות המס – אישור הצעת חוק זו שמה את כלל המגזר העסקי במדינת ישראל במעמד חשוד בפליליים, מעצם היותו בעל עסק".

• הצעת החוק חורגת מגבול המידתיות, אף אם התכלית היא ראויה – ניתן להשיג את התכלית הראויה, מאבק בתופעת "הלבנת ההון", בדרכים אחרות, שהלכה למעשה מעוגנים כבר היום בחוק לאיסור ומניעת הלבנת הון.

• אי אפשר לחדור אל הפרטיות ואל הדיווחים הכספיים של העסקים באופן שוטף. זהו מהלך קיצוני ולא מקובל שאין לו אח ורע בעולם כולו, בוודאי שלא בעולם המערבי, ובמדינות שהשלטון בהם הוא לא שלטון דיקטטורי או קומוניסטי.

• אישור הצעת החוק ירתיע בעלי עסקים מלפתוח ולנהל עסקים בישראל, ייצור לחץ מיותר על בעלי עסקים קיימים ויפגע במוטיבציה שלהם לבסס עסקים בישראל. במיוחד נכון הדבר לגבי עסקים קטנים ובינוניים.

לדברי לין, "כשאין מוטיבציה לעשות עסקים, לא נוצרים מקומות עבודה חדשים, וזהו מדרון חלקלק – אישור הצעת החוק אינו יותר מאשר אקט מדכא צמיחה כלכלית!"

 

בשנים האחרונות הרחקנו לכת בהטלת חובת דיווחים על המגזר העסקי כדי לייעל את עבודת רשויות המדינה: דיווח מקוון של כל עסקת מע"מ, דיווח מקוון של דו"חות מס הכנסה, בנוסף לדיווח בכתב מתחילת השנה הבאה, דיווחים תקופתיים לביטוח הלאומי ומתחילת השנה הבאה גם דיווחים על הפרשות המעסיקים לפנסיה. "אי אפשר להמשיך בנתיב הזה על מנת לשפר את יעילות רשות המסים. חייב להיות איזון וחייבים להפסיק תהליך זה. כבר הגענו היום רחוק מדי".

למידע נוסף בתחום זה