כיצד שומרות הרשויות המקומיות על בטחון הציבור?

נשיא איגוד לשכות המסחר בפנייה לשר לביטחון פנים בדרישה כי יניע את הרשויות המקומיות להגנה על הציבור, ובו בזמן פונה לראש עיריית תל-אביב לשקיפות פעולות העירייה לשמירה על ביטחון הציבור בפני גל הטרור הנוכחי.

עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, שיגר שני מכתבים דחופים. הראשון, אל חה"כ גלעד ארדן, השר לביטחון פנים, בדרישה כי יניע את הרשויות המקומיות להגנה על הציבור בפני גל הטרור הנוכחי.

"הרשויות המקומיות כשלו בתפקידן. ניתנו בידיהן שני כלים מצוינים, שבאמצעותם ניתן להגביר את פריסת ההגנה על הציבור, והם כשלו בעשיית שימוש נכון בכלים אלה.
בשנת 2011 הועבר חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות. במסגרת המטרות נאמר: "לסייע למשטרת ישראל בפעולות למניעת אלימות". בנוסף, במסגרת חוק זה ניתנה גם לרשויות המקומיות יכולת להסמיך פקחים עירוניים להוות חלק ממערך ההגנה, וכן הוסמכו הרשויות המקומיות לגבות אגרה מיוחדת מן התושבים לשם מימון הפעולות הקשורות בהקמת כוח שיטור עירוני. כל הפעולות, כאמור, אמורות להיעשות בתיאום עם משטרת ישראל. מרבית הרשויות המקומיות לא הקימו עד היום כוח שיטור עירוני אפקטיבי ולא פעלו במסגרת סמכויות אלה.

ברשויות המקומיות מועסקים פקחים רבים במימונו של הציבור. מנקודת מבטו של הציבור, אין זה משנה אם המשטרה תגן עליו או פקחים עירוניים יגנו עליו; שניהם ממומנים מכספי משלם המסים. כוח אדם זה, המצוי בשטח ובדרך כלל לובש מדים, אינו יכול היום להושיט את הסיוע בהגברת הביטחון של התושבים מחמת הכשל של הרשויות המקומיות בהיערכות נכונה מול גל הטרור הנוכחי".

מכתבו השני של לין פנה לרון חולדאי, ראש עיריית תל אביב - יפו, בדרישה כי יחשוף בפני הציבור את פעולות העירייה לשמירה על ביטחון הציבור בפני גל הטרור הנוכחי, תוך שימוש בהיטל אשר נגבה מהתושבים לצורך מימון תגבור הביטחון.

בפתח מכתבו מציין לין כי בהתאם לחוק העזר לתל אביב – יפו, "שמירה, אבטחה וסדר ציבורי, התשע"ה - 2014", הוטל על תושבי העיר היטל לשם מימון פעולות שנועדו להגביר את ביטחונם.

לדבריו, "נוכח גל הטרור הנוכחי, סבורני כי מן הראוי שעיריית תל אביב תפרסם לציבור מה נעשה בפועל לשם הגברת ביטחונם, תוך שימוש בכספים אלה. כמו כן, על העירייה להסביר לציבור מדוע אין היא עושה שימוש טוב יותר בפקחי העירייה, הממומנים כולם מכספי התושבים, להגברת ביטחון הציבור, במסגרת הסמכויות שכבר ניתנו על פי החוק לניהול האכיפה והפיקוח העירוניים בשנת 2011".

לין פונה ישירות אל חולדאי ודורש ממנו: "הבה לא נחכה עד שהטרור יפגע ישירות בתושבי העיר תל אביב. אנא דווח לציבור מה אתה עושה על מנת להגן עליו, מכוח הסמכויות שהוענקו לך והאחריות המוטלת עליך".

למידע נוסף בתחום זה