צו חירום: הוסיפו מאבטחים לעבודה מועדפת

עו"ד דן כרמלי, המשנה למנכ"ל באיגוד לשכות המסחר, שיגר פנייה דחופה אל שר הכלכלה, חה"כ אריה דרעי, בדרישה כי בהמשך להחלטתו לאפשר העסקת מאבטחים בהיקף שעות נוספות מוגדלות, יש להכליל תחת הגדרת עבודה מועדפת גם את עבודת האבטחה במדינת ישראל.

לדבריו,"בימים אלו בהם מתרחש גל של טרור, נמנע הציבור הישראלי מלהגיע למקומות הומי אדם, בין השאר למרכזי מסחר וקניות, בתי עסק, מרכזי תרבות, התכנסויות חברתיות ואירועים אחרים, והכול מחשש לביטחונו האישי. חובתה של המדינה לעשות כל שניתן כדי לאפשר לציבור הרחב להרגיש ביטחון אישי ולהמשיך לקיים חיים נורמלים, למרות ההתרחשויות ובצילן".

 כרמלי ציין בפנייתו כי המגזר העסקי, ובמיוחד בתי המסחר, נפגעים מהמצב, עת הציבור נמנע מתוך חשש מלבוא בשעריהם של בתי עסק רבים. "הנזק החברתי והכלכלי למשק הינו כבד ביותר. גם שירותים הניתנים לציבור ע"י גופים הקשורים ברשויות המקומיות, שירותי תרבות פנאי, מוסדות חינוך ומוסדות מאובטחים דורשים בימים אלו אבטחה כדי לאפשר לציבור להמשיך ולצרוך שירותים אלו ללא חשש לביטחונם".


עו"ד דן כרמלי,
משנה למנכ"ל באיגוד לשכות המסחר


כרמלי התריע כי "לחברות האבטחה אין די מאבטחים כדי לעמוד בעומסי הדרישה, שנוצרו כתוצאה מגל הטרור המתמשך, וכורח השעה והמציאות הישראלית, דורש כוח אדם מקצועי ומיומן בתחומי הביטחון והאבטחה. חיילים משוחררים, במיוחד כאלו בעלי רקע קרבי או כאלו שעברו אימונים בשימוש בנשק ולחימה, יכולים לשמש כמאבטחים מיומנים בתהליך גיוס קצר שאינו דורש הכשרה ארוכה. כל שנותר הוא ליצור את התמריץ הנכון לחיילים המשוחררים להשתלב בעבודה חשובה זו, ולו לתקופה זמנית".

 "בחוק הביטוח הלאומי קיים עיוות אנכרוניסטי, המהווה אפליה על בסיס סקטוריאלי, שאינו מזכה את החיילים המשוחררים עת הם משתלבים בעבודת אבטחה, בהטבות הניתנות לאלה המשתלבים בעבודה המוגדרת בחוק כעבודה מועדפת. מדינת ישראל והציבור הישראלי מפסידים פעמיים: חיילים משוחררים אינם משתלבים במעגל העבודה, במקצוע שהם מוכשרים לו ויכולים בנקל להשתלב בו; ומדינת ישראל מפסידה כוח אבטחה מיומן וצעיר, הדרוש לה במיוחד בימים אלו".

 כרמלי הדגיש במכתבו כי חובתה של מדינת ישראל לביטחון הציבור וצו השעה לפעול ליצור את התמריץ לחיילים משוחררים להשתלב בעבודת אבטחה בדרך של הוראת שעה, כך שאלו שישתלבו בעבודת אבטחה יהיו זכאים להטבות להם זכאים חיילים משוחררים המשתלבים בעבודה המוגדרת בחוק כעבודה מועדפת.

 

 

למידע נוסף בתחום זה