60,000 מועסקים נוספו למגזר הציבורי ברבעון השני של 2015

הרבעון השני של 2015 הסתיים עם עלייה של כ- 2.6% במספר המועסקים במשק, שמשמעותה גידול של 89,500 מקומות עבודה, בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2014, מהם כ- 60,000 במגזר הציבורי וכ- 29,500 מועסקים המגזר העסקי, כאשר סך המועסקים במשק ברבעון השני של 2015 הסתכם ב- 3.57 מיליון מועסקים. כך עולה מבדיקה של אגף הכלכלה באיגוד לשכות המסחר, המבוססת על נתוני הלמ"ס בניכוי עונתיות.

כלכלני האיגוד מסבירים כי העלייה במספר המועסקים במגזר העסקי נובעת רק מענפי המסחר והשירותים, והמים, לעומת ענפי התעשייה, החקלאות, החשמל והבניה בהם נרשמה ירידה במספר המועסקים. 

מבדיקת ענפי המגזר העסקי עולה כי בענפי השירותים נרשמה בתקופה הנסקרת עלייה של כ-1.7% במספר המועסקים, המבטאת גידול של כ- 50,700 מועסקים, כאשר סך המועסקים בענפי השירותים הסתכם בכ- 1.26 מיליון מועסקים; 

בענפי המסחר נרשמה עלייה של 4.1%, המהווה תוספת של 16,800 מועסקים, כאשר סך המועסקים בענפי המסחר עמד בתקופה הנסקרת על כ- 421,500 מועסקים.

לין: "משרד האוצר וממשלת ישראל לא יכולים יותר לאטום את עיניהם מלראות את התפתחותה של תופעה חמורה ומדאיגה: גידול מתמיד במספר העובדים במגזר הציבורי, ללא כל יחס לגידול באוכלוסייה או לגידול במספר המועסקים במגזר העסקי."

לדברי עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, "משרד האוצר וממשלת ישראל לא יכולים יותר לאטום את עיניהם מלראות את התפתחותה של תופעה חמורה ומדאיגה; שיבוש באיזון במבנה התעסוקה, גידול מתמיד במספר העובדים במגזר הציבורי, ללא כל יחס לגידול באוכלוסייה או לגידול במספר המועסקים במגזר העסקי. הגם שמרבית הגידול במגזר הציבורי הינו בתחומים החשובים לחברה, על משרד האוצר לדעת כיצד לווסת נכונה את כוח האדם כך שהגידול הטוטאלי לא יצור תופעה של שינוי מבני, שבסופו של דבר תרתק את עיקר משאבי המשק לתשלומי שכר לעובדי המגזר הציבורי".  

 

ניתוח נתוני המועסקים בענף התעשייה, מראה ירידה של כ-0.4% המתבטאת ב- 1,600 מועסקים, והסתכם ב-425,700 מועסקים. ענף הבינוי רשם ירידה של כ-1%, שהם 1,500 מועסקים, והסתכם בכ-175,500 מועסקים; ענף החקלאות רשם ירידה של כ-12%, שהם 4,800 מועסקים, והסתכם ב-35,400 מועסקים; ענף אספקת החשמל, הגז, קיטור ומיזוג אויר קטן ב-9% שהם 1,400 מועסקים ועמד על כ-14,400 מועסקים;ענף אספקת המים, הביוב והטיפול בפסולת גדל בכ-10%, המתבטא בגידול של 1,400 מועסקים והסתכם נכון לרבעון השני של 2015 ב-15,400 מועסקים. 

 

חלוקתם של מספר המועסקים שנוספו לענפי השירותים בתקופה זו מגלה כי ענף השירותים המקצועיים, המדעיים והטכניים הכולל מועסקים בתחומים המשפטים, ראיית חשבון, יעוץ, אדריכלות, מו"פ וכדומה, רשם עלייה של כ-1.2%, שהם 2,900 מועסקים, והסתכם בכ- 255,500 מועסקים;  בענף המידע והתקשורת נרשמה עלייה של 5.5% המהווים גידול של 9,500 מועסקים, כאשר סך המועסקים בענף עמד על כ-183,600.

בענף הפעילויות בנדל"ן נרשמה ירידה של 14% (4,100 מועסקים) והסתכם ב- 25,200 מועסקים;  בשירותי האירוח והאוכל (בתי מלון, אכסניות, מסעדות ושירותי אוכל, בתי קפה ופאבים, קיוסקים, אולמות אירועים ושירותי קייטרינג) נרשמה ירידה של 4.1% המהווה כ-6,300 מועסקים. סך המועסקים בענף זה הסתכם ב- 147,400 מועסקים.

 

שירותי הניהול והתמיכה הכוללים שירותים בתחומי ההשכרה, התעסוקה, שמירה, תחזוקה, נסיעות וכדומה רשמו עליה של כ-3.7% המהווה כ-5,400 מועסקים, סך המועסקים בענף זה עמד על כ-151,000. בענף השירותים הפיננסיים והביטוח נרשמה עליה של 4.5% שמשמעותה תוספת של 5,300 מועסקים, מספר המועסקים בענף זה הסתכם בכ-123,600.בענף התחבורה, אחסנה ודואר, נרשמה עליה של 7.6% המהווה 10,900 מועסקים, ענף זה הסתכם בכ- 154,600 מועסקים, בענף משקי הבית (עובדי משק בית וייצור טובין ושירותים לשימוש עצמי) נרשמה ירידה של 8.4% (5,900 מועסקים), סך המועסקים בענף זה 64,500. בענף שירותי אומנות בידור ופנאי נרשמה עליה של 6% המהווה 3,800 מועסקים, ענף זה הסתכם בכ-67,000 מועסקים.

בענף השירותים האחרים, הכולל פעילויות של ארגוני חברים, תיקון מחשבים וציוד ושאר ענפי שירותים שאינם מסווגים נרשמה ירידה של 1% שמשמעותה גריעה של 800 מועסקים. סך המועסקים בענף זה 84,800. 

 

מספר המועסקים בענפים השייכים במהותם למגזר הציבורי, עלה בכ- 60,000 מועסקים ברבעון השני של 2015 לעומת התקופה המקבילה אשתקד, המהווים עלייה של כ- 5.2%, והסתכם ב- 1.22 מיליון מועסקים. 

 

מניתוח ענפי המגזר הציבורי עולה כי מספר המועסקים בשירותי הבריאות, הרווחה והסעד עלו ב- 8.1%, שהם תוספת של 30,000 מועסקים והסתכמו ב- 401,200 מועסקים. ענף החינוך רשם עלייה של כ- 7.4% עם תוספת של 31,300 מועסקים, והסתכם בכ- 455,900 מועסקים.

 

ענף המנהל הציבורי, המקומי, הביטחון וביטוח לאומי לעומת זאת רשם ירידה של 0.4% המהווה כ- 1,300 מועסקים, סך המועסקים בענף זה בשנת עמד על 366,400 מועסקים.

למידע נוסף בתחום זה