עדכון בנושא עדן טבע מרקט

בעקבות הודעתה של מגה לבית המשפט כי אין בכוונתה לכבד את ההתחייבות שלקחה על עצמה, במסגרת הבקשה להקפאת הליכים בעניין עדן טבע מרקט, צוות הפעולה של ספקי עדן טבע מרקט הפועל במסגרת איגוד לשכות המסחר, שלח הודעה לבית המשפט לפיה "הספקים רואים התנהלות זו של מגה בחומרה רבה.

ניסיונותיה של מגה להתנער מהתחייבויות שהיוו חלק מהבקשה להקפאת הליכים, אינן אלא בריחה מאחריות תוך שימוש לרעה בהליכים בפני בית משפט הנכבד", כמו כן, נכתב בהודעה שהוכנה על ידי עו"ד איתן פישמן ב"כ הספקים כי "הצעת ההסדר שהוגשה על ידי מגה בתיק דנן, היתה בגדר התחייבות חד משמעית". על כן, "יתבקש בית המשפט הנכבד להורות לנאמנת לאכוף על מגה ו/או בעלת השליטה בה לעמוד בהצעת ההסדר שניתנה על ידה".

כזכור, בשבוע שעבר ארגן איגוד לשכות המסחר מפגש של עשרות ספקים עם עו"ד דורית לוי טילר, הנאמנת של עדן טבע מרקט. במפגש ניתנו לספקים הסברים והבהרות ביחס למצב המשפטי והצפי להמשך.

כמו כן, הצוות בוחן אפשרויות לפעול מול הנאמנת ומול גורמים נוספים, בכפוף לעמידה בכללי דיני ההגבלים העסקיים.

למידע נוסף בתחום זה