כמה ארנונה תשלמו החל מ- 2016? עיריית תל אביב צפויה למדוד את שטחי העסקים בעיר

עד היום בעיריות רבות ובהן עיריית ת"א חושב חיוב הארנונה במטרים שלמים. כאשר גודל של נכס לא היה במטרים שלמים, השטח עוגל למספר הקרוב למטה או למעלה.

בעקבות פסק הדין של בית המשפט העליון בנושא נקבע כי על כל הרשויות המקומיות חלה חובה לחשב את שטח הנכס לצורך חיובו בארנונה כללית באופן מדויק, לרבות חלקי מטר רבוע עד שתי ספרות אחרי הנקודה (פס"ד מבית המשפט העליון, בתיק רע"א 2453/13 אלעזר עמר נ' עיריית חדרה).

בעקבות כך תבצע עיריית ת"א מדידה לכלל הנכסים בעיר והם צפויים לקבל חשבונות מעודכנים החל משנת 2016 .

ייתכן כי אחרי המדידות החדשות יחושב שטח גדול יותר לעסקים מה שיגדיל את חשבון הארנונה שלהם.
 
 

 

למידע נוסף בתחום זה