עקב ביטול מינויו של אלי שטיין לתפקיד מנכ"ל מכון התקנים, הגיש האיגוד בקשה לבית המשפט המחוזי לדון בדחיפות בעתירתו המרכזית הפוסלת כליל את מינויו של מר שטיין

עקב החלטת בית הדין האזורי לעבודה, במסגרתה החליט בית הדין כי החלטתו של "וועד הפועל של מת"י" למנות את מר אלי שטיין לתפקיד מנכ"ל מכון התקנים הישראלי בטלה, הגיש איגוד לשכות המסחר, באמצעות עוה"ד דן כרמלי ושלומי לויה, בקשה לקיים דיון דחוף בעתירה המרכזית העומדת בפני בית המשפט המחוזי, בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים.

בבקשה זו הסבירו באי כוח איגוד לשכות המסחר, עוה"ד כרמלי ולויה, כי עניינה המרכזי של העתירה אינו הגנה על העובד אלא הגנה על המוסד עצמו ועצם תכלית קיומו.

ככל הידוע, במקביל לפנייתו של יעקב וכטל, המשנה למנכ"ל במכון התקנים, לביטול מינויו של מר אלי שטיין, הגיש גם איגוד לשכות המסחר לביהמ"ש המחוזי בתל- אביב, בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, עתירה מרכזית הפוסלת מן היסוד את מינויו של אלי שטיין למנכ"ל מכון התקנים ולא רק מטעמים של פסלות ופגמים בהליך המינוי.

בפנייה הדחופה של האיגוד מודגש כי מטרת העתירה המרכזית היא להגן על מכון התקנים עצמו, על מנת שיוכל לפעול על פי התכלית העיקרית של עצם קיומו. "היותו מוסד ממלכתי הפועל על פי שיקולים ענייניים בלבד וללא כל מחויבות לסקטור כזה או אחר במשק כדי לקדם את מדיניות הממשלה לקידום תחרות בריאה והוגנת", נכתב בפניה.

לדברי עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר: "מעבר לשאלת תקינות עבודתו של מכון התקנים כגוף ממלכתי אובייקטיבי, עולה גם השאלה של רמת האתיקה וההגינות הנוגעת לעצם החובות המוטלות על גוף המגייס נושאי משרה, על פי מתכונת ההודעה של ועדת האיתור. אסור שאלה הפונים בתום לב ומציגים את מועמדותם יולכו שולל."

למידע נוסף בתחום זה