הישג לאיגוד: דיווח העסקתם של עובדים פלשתינאים ייעשה בהתאם לימי ההעסקה בפועל

בעקבות עתירה שהגיש לפני כשנה איגוד מגדלי הפרחים וצמחי הנוי הפועל באיגוד לשכות המסחר, לביה"ד לעבודה בתל אביב, נגד מדור התשלומים של רשות האוכלוסין וההגירה (המת"ש) בבקשה לשנות את הדרישות בכל הנוגע לתנאי העסקת עובדי שטחים; פרסם המת"ש כי החל מחודש יוני 2015 יוחל נוהל חדש, לפיו יינתן היתר העסקה רק למעסיקי עובדים פלשתינאים במשרה מלאה, והדיווח ייעשה בהתאם לימי ההעסקה בפועל.

בשנים האחרונות חויבו מעסיקי עובדים פלשתינאים על ידי המת"ש לדווח על מספר ימי עבודה מינימאליים מידי חודש באופן שרירותי, אחיד וגורף, ובכך מטילה על המגדלים הוצאות סוציאליות נלוות מנופחות, על כל האמור והמשתמע מכך.

לאחר פעילות ענפה של מספר שנים, שכללה פגישות ותכתובות רבות בנושא זה, החליט האיגוד הארצי של מגדלי הפרחים וצמחי הנוי להגיש עתירה מנהלית לבית המשפט המחוזי בירושלים, ובהמשך הצטרפו לעתירה ארגון מגדלי ההדרים וחקלאים נוספים.

בעקבות העתירה הוסכם כי לא ייכפה יותר דיווח שרירותי של מינימום ימי עבודה, כפי שנקבע מדי חודש על ידי המת"ש. בית המשפט גילה דעתו עוד בפתח הדיון כי אין זה סביר לקבוע דיווח על פי ימי מינימום אחידים לכלל העובדים, וביקש מהמת"ש ליצור נוהל סביר והגיוני.

על פי נתונים שנתקבלו לאחרונה מהמנהל האזרחי, התברר כי מכסת העובדים שנקבעה על ידי הממשלה לא נוצלה במלואה, ואף בפערים של עשרות אחוזים. הטיעון המרכזי של המת"ש כי אי ניצול של ימי עבודה מלאים מקפח מעסיקים שאינם מקבלים עובדים, אינו עולה בקנה אחד עם המציאות.

הוכח לכל כי הרגולציה מתעלמת מצרכי החקלאי, לא בוחלת בהצגת מצגי שווא לבית המשפט, ולמעשה מפריעה לעבודה במגזר היצרני במשק החקלאי.

לדברי אברהם דניאל, מנכ"ל האיגוד הארצי של מגדלי הפרחים וצמחי הנוי: "הוכח לכל כי הרגולציה מתעלמת מצרכי החקלאי, לא בוחלת בהצגת מצגי שווא לבית המשפט, ולמעשה מפריעה לעבודה במגזר היצרני במשק החקלאי. שוב התברר כי הפקידים מחבלים בעבודת סקטור יצרני חשוב, אשר נמצא בקשיים, ומעמידים בספק את המשך קיומו. אנו נמשיך לעקוב אחר הנוהל החדש. במידה והנוהל החדש יפגע בחקלאים, נעתור בשנית."

למידע נוסף בתחום זה