איגוד לשכות המסחר עתר לבית המשפט לעניינים מנהליים לביטול מינויו של אלי שטיין לתפקיד מנכ"ל מכון התקנים

איגוד לשכות המסחר: יש להורות ליו"ר מכון התקנים, מר רן כהן, לכנס את הוועד הפועל של מכון התקנים, וזאת בתוך שבעה ימים מיום מתן ההחלטה בעתירה, לשם קביעת זהות המנכ"ל מבין שלושת המועמדים הסופיים אשר עברו הליך איתור, מיון ואבחון מלא ושלם, ושצלחו באופן הוגן את ועדת האיתור; וזאת לאחר שיוצג בפני הוועד הפועל מלוא המידע בנוגע לשלושת מועמדים אלו, לרבות דירוגם במבחני חברת האבחון והערכה, על פי העקרונות, הנורמות והפרקטיקה המקובלת בגוף ממלכתי, המחויב לכללי מינהל תקין.

איגוד לשכות המסחר הגיש היום (1.7.15) עתירה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים (עת"מ 1590-07-15), בכדי שיורה על ביטול החלטת ועד הפועל של מכון התקנים הישראלי מיום 24/6/2015 בדבר מינויו של אלי שטיין לתפקיד מנכ"ל מכון התקנים.
 
כמו כן, איגוד לשכות המסחר מבקש בעתירתו מבית המשפט להורות ליו"ר מכון התקנים, מר רן כהן, לכנס את הוועד הפועל של מכון התקנים, וזאת בתוך שבעה ימים מיום מתן ההחלטה בעתירה, לשם קביעת זהות המנכ"ל מבין שלושת המועמדים הסופיים אשר עברו הליך איתור, מיון ואבחון מלא ושלם, ושצלחו באופן הוגן את ועדת האיתור; וזאת לאחר שיוצג בפני הוועד הפועל מלוא המידע בנוגע לשלושת מועמדים אלו, לרבות דירוגם במבחני חברת האבחון והערכה, על פי העקרונות, הנורמות והפרקטיקה המקובלת בגוף ממלכתי, המחויב לכללי מינהל תקין.

העתירה הוגשה על-ידי עו"ד שלומי לויה, היועץ המשפטי של איגוד לשכות המסחר ועו"ד דן כרמלי, המשנה למנכ"ל האיגוד.

עוה"ד לויה וכרמלי טוענים בעתירה כי כמעט בכל שלב בהליך שנוהל ניתן למצוא פגם מהותי וכל אחד מהפגמים לבדו יכול לשמש כעילה לביטול ההליך וכעילה לביטול תוצאות ההליך. "שיקולים זרים, פגיעה בעיקרון השוויון, היעדר שקיפות, קבלת החלטות שאיננה מבוססת על תשתית עובדתית עניינית, והתנהלות המנוגדת בתכלית הניגוד לסדרי מנהל ושלטון תקינים חברו כולם יחדיו בהליך אחד באופן שמחייב את ביטול החלטת הוועד הפועל של מכון התקנים לבחור את המנהל הכללי שלו."

'וועדת האיתור' שמונתה ע"י 'וועד הפועל' (המקביל לדירקטוריון) מכון התקנים, בליווי חברת אבחון והערכה, פעלה במשך כשלושה חודשים בעבודת איתור, מיון והערכה של 46 המועמדים אשר הגישו את מועמדותם לתפקיד. ביום (24/6/2015) בו היה אמור להיבחר מנכ"ל מבין 3 המועמדים הסופיים שנמצאו מתאימים ע"י 'וועדת האיתור', הוצנח מועמד מטעם התעשיינים, והוא זה שנבחר בסופו של יום לתפקיד המנכ"ל , במסגרת המשחק המכור מראש.

"ברור שכל המועמדים שעברו את תהליך המיון הארוך והמעמיק, נפגעו מדרך התנהלות זו, ויוצא מכך כי כל עבודת ועדת האיתור הייתה רק כפלסטר להליך הקלוקל, שתוצאתו הייתה ידועה מראש."

לטענת העותרים, "התנהלות מכון התקנים ומנהליו, בוודאי ככל שהמדובר במנהלו הכללי, עשויות ליצור חסמים בפני יבוא, ולהטיל על כתפי היבואנים אילוצים שונים, כספיים ומעשיים, המשפיעים על יכולתם להתחרות באופן שוויוני אל מול התעשייה המקומית, דבר המוביל לתוצאה שלילית ממנה נפגעים כלל אזרחי מדינת ישראל, כצרכנים, והיא עלייה ביוקר המחייה."

"ההליך שנוהל לבחירתו של מנהל כללי למכון התקנים נעשה בניגוד לכללי המינהל התקין, תוך פגיעה בלתי הוגנת בכל אלה שהגישו את מועמדותם ועברו הליך מלא של בחינה, אבחון, מיון והערכה, במשך כשלושה חודשים, עת המנכ"ל שנבחר (אליהו שטיין) הוצנח שלא ע"י ועדת האיתור, אלא ע"י בעלי אינטרסים צרים ובלתי עניינים, לא עבר הליך מיון, אבחון והערכה באופן מלא (הוצנח בפני ועדת האיתור שעות ספורות לפני ישיבת הוועד הפועל ביום 24/6/2015, בה היה אמור להיבחר מנכ"ל המכון), זכה להערכה פחותה באופן יחסי לאחרים שהגיעו לשלב הסופי, ולמרות כל זאת – נבחר לכהונת המנהל הכללי."

עוד נכתב בעתירה כי "הרכב מוסדות מכון התקנים וועדותיו מתבסס על העיקרון של השתתפות רשויות המדינה ונציגי הגורמים הנוגעים בהליך התקינה, שתכליתו היא ליצור גוף ייצוגי, במסגרתו יינתן ביטוי מאוזן למכלול האינטרסים של הגורמים בעלי עניין בפעילות מכון התקנים. קיומו של רוב למגזר זה או אחר (במקרה דנן, לתעשייה המקומית), יוצר קרקע פורייה להשפעות מניפולטיביות ויצירת חסמי יבוא, פגיעה בעקרון של תחרות שוויונית במשק, פגיעה בתחרות שלה יש השפעה ישירה על יוקר המחייה בישראל."

לדברי העותרים, "בדרך זו מנסה התעשייה היצרנית המקומית, באמצעות נציגיה בהתאחדות התעשיינים ובוועד הפועל של מכון התקנים, להנחית מנכ"ל מטעמם, בניגוד לכללי מינהל תקין, כאשר השיקול היחידי הוא יצירת שליטה בגוף ציבורי, באמצעות נציג בעל אינטרסים מובהקים, שישמש כמנהל הכללי."

"איגוד לשכות המסחר, כארגון ציבורי המייצג את מגזר המסחר והשירותים במגזר העסקי, שנציגיו מכהנים במוסדות מכון התקנים, לרבות בוועד הפועל, לא יכול לתת יד לזיהום ולריקבון שדבק בהליך, שאמור להיות נקי, ישר, הגון והוגן, עת עסקינן בגוף ציבורי-ממלכתי, שהוקם עפ"י חוק" אומרים לויה וכרמלי.

לדברי עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, "מכון התקנים מצוי בצומת של ביצוע מדיניות המדינה בכל הקשור לתחרות חופשית במשק, שתפעל להורדת המחירים לצרכן. אולם, ביצוע לקוי עלול להכשיל מדיניות. מכון התקנים בהיותו גוף סטטוטורי, ובמיוחד מחמת ניגודי האינטרסים המובנים שיש בו, מחויב בהליך אובייקטיבי של בחירת מנכ"ל ברמה הגבוהה ביותר ונטולת אינטרסים זרים וצרים. מעבר לכך, יש להגן על הליך איתור מנהלים בכירים בגופים ציבוריים באמצעות ועדות איתור, אסור לעשות הליך זה לפלסטר, ואסור שעשרות מועמדים, אשר בתום לב מגישים מועמדותם ומשקיעים זמן איש רב, יולכו שולל."

למידע נוסף בתחום זה