נשיאות לשכת המסחר ת"א והמרכז: הכרזת השביתה של ההסתדרות בכל הנוגע להעלאת שכר המינימום מיותרת לחלוטין

נשיאות לשכת המסחר ת"א והמרכז קיימה לאחרונה דיון בו קבעה עמדה עקרונית כי תתמוך בהעלאת שכר המינימום באופן מדורג וגם בהתחשבות ביכולת ענפי המשק.

 

מכתב דחוף ששיגר עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, לשרי האוצר והכלכלה, כתב כי מאחר והמעסיקים הם אלה המשלמים את שכר העובדים ולא ההסתדרות הכללית: "אני מציע להיכנס בדחיפות לדיון עם ארגוני המעסיקים כולם על מנת לקבוע את המתווה הנכון להעלאת שכר המינימום. דיון עם ארגוני המעסיקים על מתווה להעלאת שכר המינימום ימוקד בסיוע לאלה המשתכרים ברמות השכר הנמוכות ולמניעת פגיעה מיותרת במגזר העסקי, בכלל זה בעסקים הקטנים והבינוניים. על כן, רצוי לקבוע מתווה העלאה מדורג המתחשב בצרכים וביכולות של הענפים השונים במגזר העסקי".

לין מדגיש במכתב כי "כל מתווה שיקבע בדיונים מול ההסתדרות בלבד לא יהיה מקובל עלינו. אנו דוחים מכל וכל את הגישה כאילו הלחצים של ההסתדרות הם שכאילו יולידו את העלאת שכר המינימום. משום כך, גם הכרזת השביתה של ההסתדרות בכל הנוגע להעלאת שכר המינימום מיותרת לחלוטין. כמו כן רצוי מאד כי כל סיכום שיעשה יבוא לידי ביטוי בחוק באופן מסודר ומושכל ולא במסגרת הסכם עבודה קיבוצי".

להלן נייר העמדה בנושא:

א. יש נכונות אמת מצד המעסיקים להעלות את שכר המינימום והם מכירים בצורך לעשות זאת.
על שום כך, השביתה עליה הכריזה ההסתדרות וההכרזות על הדרישה להעלאת שכר המינימום לרמה של 5,300 ₪ מיותרת ואינה יותר מאשר הצגה ראוותנית. בסופו של דבר את השכר משלמים המעסיקים ולא ההסתדרות.
ההסתדרות אינה נושאת בסיכון בכל הקשור לקיומם של העסקים. ההסתדרות תישא באחריות כבדה על גרימת נזקים מיותרים למשק כתוצאה מכך שהיא יוצאת מהצהרות לא ריאליות ובלתי אחראיות. במקום עיצומים הפוגעים במשק אפשר להיכנס לדיון ענייני ורציני.

ב. השלב הראשון צריך להיות דיון של המעסיקים מול המדינה ולאחר מכן צירוף ההסתדרות להסכם המתגבש. ההעלאה חייבת להיות במתווה מדורג ומתון עד לרמה של 5000 ₪ בחודש.
השינויים חייבים לבוא לידי ביטוי בחוק ולחול על כל המעסיקים בצורה שווה, יחד עם זאת, יש להתחשב בעובדה כי שכר המינימום במגזר הציבורי במקרים רבים אינו משקף את תמורת העבודה האמיתית ולכן חייבת להיות התייחסות עניינית וברורה למצב זה, תוך ציון של סעיפי הכנסה נוספים שיכללו בהגדרת שכר המינימום וגם לצורך חישוב הפנסיה.

ג. ההסכמות הכלליות למתווה העלאת שכר המינימום חייבות כמקשה אחת לתת מענה לשלושת הנושאים הבאים:
1. מתן אפשרות למעסיק ולעובד לפעול במסגרת שעות העסקה גמישות ברמה השבועית או החודשית.
2. הקפאה מוחלטת של חוקי עבודה חדשים, המייקרים את עלויות המעסיק עקב שיפור תנאי העבודה או דרישות אחרות מהמעסיק, לכל אורך זמן מתווה העלאת שכר המינימום. "לא יתכן שמצד אחד המעסיקים ישאו בתוספת העלות של העלאת שכר המינימום וללא שום קשר לכך ובמקביל, ימשיכו בכנסת בחקיקת חוקים המייקרים את עלות העבודה. "
3. השתתפות הביטוח הלאומי בכיסוי עלויות ימי המחלה שהם על חשבון המעסיק.

עמדתנו בנושא היא שאת שכר המינימום יש לשלם לכל עובד כבר מיום העבודה הראשון, על מנת למנוע אפליות מסוכנות ותמרונים מיותרים ביחסי העבודה במשק.

למידע נוסף בתחום זה