רשות האוכלוסין וההגירה: החלה אכיפה מוגברת על מעסיקי מסתננים המוזמנים למרכז השהייה

רשות האוכלוסין מודיעה לציבור המעסיקים כי מיום 12.12.13, תבוצע אכיפה מוגברת על מעסיקי מסתננים המוזמנים למרכז השהייה, התכלול בין היתר, הטלת קנסות והגשת כתבי אישום, זאץ על פי חוק עובדים זרים וחוק הכניסה לישראל.

החל מיום 12.12.13, ובהתאם לתיקון לחוק למניעת הסתתנות שאושר בכנסת ביום 10.12.13, החל לפעול מרכז שהייה למסתננים אשר קיים קושי להרחיקם מישראל. לאור זאת חל איסור מוחלט להעסיק מסתננים השוהים במרכז השהייה.

לפרטים נוספים לחצו כאן

למידע נוסף בתחום זה