עו"ד כרמלי, סמנכ"ל ליחסי ממשל כנסת וחקיקה בלשכת המסחר: הממונה על הבטיחות בעבודה הינו הגורם היעיל ביותר להקטנת תאונות עבודה

חטיבת הבטיחות, הבריאות ואיכות הסביבה – המאוגדת בלשכת המסחר ציינה שנתיים מאז היווסדותה, במסגרת תערוכת הבטיחות והגהות שהפיקה קבוצת שטיר, בין התאריכים 29.4-2-1.5.2013.
עו"ד דן כרמלי , סמנכ"ל ליחסי ממשל כנסת וחקיקה בלשכת המסחר, סקר את הפעולות המרכזיות של החטיבה במסגרת כנס שהתקיים בהשתתפות מאות ממונים על הבטיחות בעבודה:

1. עיצוב תקנות תוכנית לניהול בטיחות
2. פניה למשרד התמ"ת בבקשה להובלת מהלך של מתן כיסוי ביטוחי לממונים על בטיחות בעבודה ע"י חברת הביטוח הממשלתית "ענבל"
3. פניה למנכ"ל ביטוח לאומי בנושא תביעות שיבוב של ממונים על הבטיחות.

בנוסף, פנה עו"ד כרמלי למפקחת עבודה ראשית – אינג' ורדה אדוארדס בבקשה לפעול לשינוי ועדכון התקנות כדי שמעמדו של הממונה על הבטיחות בעבודה יהיה מוגדר בחקיקה כבעל תפקיד ניהולי וכן תינתן לו ההגנה בחוק לאחריותו המקצועית. ללא תיקונים אלו, לא יכול לפעול הממונה ביעילות ובמקצועיות ובכך אינו יכול לקיים את התפקיד שהמחוקק הטיל עליו. עוד הוסיף כי, הממונה על הבטיחות בעבודה הינו הגורם היעיל ביותר להקטנת תאונות עבודה.
למידע נוסף בתחום זה