פיצוי לעסקים בשל הלחימה במבצע "עמוד ענן"

ביום 1.1.2013 פרסמה רשות המסים הנחיות וטפסים הדרושים לקבלת פיצוי בגין נזק עקיף (שכר עבודה, ירידת מחזורים, הוצאות שוטפות וחקלאות), שנגרם לענפי המסחר, התעשייה, השירותים, החקלאות והתיירות בין התאריכים: 14.11.2012 ל- 23.11.2012. זאת, על פי החלטת הממשלה על מתן פיצוי על נזקים עקיפים שנגרמו בשל הלחימה בדרום, ולאור תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים)(נזק מלחמה ונזק עקיף)(הוראת שעה) התשע"ג-2012, שאושרו על ידי ועדת הכספים של הכנסת ביום 4.12.2012 בעניין.

רשות המסים פרסמה את ההנחיות והטפסים לקבלת פיצויים לעסקים מאזור הדרום שנפגעו בנזק עקיף בשל הלחימה במבצע "עמוד ענן"
להנחיות לחץ כאן

למידע נוסף בתחום זה