איגוד לשכות המסחר עתר לבית המשפט לביטול החלטת עיריית תל אביב להעלות את תעריפי הארנונה ל "חניה ללא תשלום" בשיעורים שבין 52%-78%

על אף שעיריית תל אביב הגישה בקשה למשרד הפנים לקבלת אישור חריג להעלאת ארנונה על חניה ללא תשלום וסורבה; ביצעה העלאה זו במהלך נגדי וללא אישור. מדובר בזלזול בוטה בשלטון החוק, ועוד על ידי רשות מקומית שאמורה להוות סמל ודוגמא להתנהלות שלטונית תקינה.
איגוד לשכות המסחר הגיש, יחד עם שורה של חברות עסקיות, עתירה לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים (עת"מ 22366-04-15), להוצאת צו על תנאי שיורה לעיריית תל-אביב-יפו לבטל החלטתה להעלות את תעריפי הארנונה לסוג נכס "חניה ללא תשלום" בשיעורים שבין 78%-52%, שנעשתה על ידי הצמדת תעריפי סוג הנכס לתעריף "למשרדים, שירותים ומסחר" הקבועים בתקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות), תשס"ז - 2007, וזאת עוד לאחר ששרי הפנים והאוצר דחו את בקשת העירייה להעלאה כאמור, המהווה גם שינוי סיווג חד צדדי פסול ובלתי חוקי של העירייה.

כמו כן, העותרים מבקשים מבית המשפט להורות לעירייה להשיב את הכספים שכבר השתלשלו לקופתה כתוצאה מהצעד הבלתי חוקי בו נקטה.

העתירה הוגשה על-ידי עו"ד שלומי לויה, היועץ המשפטי של איגוד לשכות המסחר ועו"ד דן כרמלי, המשנה למנכ"ל האיגוד.

בין החברות שהצטרפו לעתירת איגוד לשכות המסחר: קבוצת י. שטיר, קולנוע חדש בע"מ, רנבי השקעות בע"מ, דנגוט מחשבים בע"מ.

עתירה זו הוגשה לאחר שראש העיר תל-אביב יפו סרב לפניית נשיא איגוד לשכות המסחר לבטל העלאה זו.

לדברי עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, "עיריית תל אביב חוזרת להתנהלותה השערורייתית והמתחכמת בניסיון נואל נוסף להעלאת נטל מס הארנונה. בדבר אחד היא בטח תצליח - להבריח את העסקים מן העיר. כלל החיוב המוטל על עסקים בעיר הוא היום כבר הגבוה בישראל. מדובר בעקיפה, פסולה, של החלטת השרים, שאמרו את דברם."

מהעתירה עולה כי מדובר בנורמת התנהלות פסולה של רשות מקומית, שמעזה להגיש בקשה חסרת תום לב לאישור חריג להעלאת ארנונה, נדחית על ידי שרי הפנים והאוצר ואז באופן מתעתע ולא הוגן עושה דין לעצמה ומודיעה באופן חד צדדי לנישומים על העלאת הארנונה באותו אופן שהתבקש על ידה ונדחה בבקשה לאישור חריג. "החלטה זו מעידה על התנהגות שאינה הולמת גוף ציבורי, אשר תוביל למדרון חלקלק. מדובר בזלזול בוטה בשלטון החוק ועוד על ידי רשות מקומית, שאמורה להוות סמל ודוגמא להתנהלות שלטונית תקינה."

במסגרת בקשה חריגה לשנת 2014 ביקשה העירייה, לראשונה, להעלות את התעריף שנקבע לחניה ללא תשלום לתעריף המינימום הקבוע לסיווג "משרדים שירותים ומסחר" בתקנות ההסדרים, העומד נכון להיום על 64.83 ₪ למטר. אולם בקשה זו נדחתה ע"י שרי האוצר והפנים. העירייה לא השלימה עם החלטת השרים וביום 23.2.2015 שלחה לנישומים מכתב ובו היא מודיעה כי החל מיום 1.3.2015 יועלו תעריפי הארנונה של חנייה ללא תשלום בשיעור שבין 78%-52% לתעריף המינימום של "משרדים שירותים ומסחר".

מעבר לעובדה שמדובר במהלך בלתי חוקי, יש בכך גם משום ללמד על הדרך הדורסנית בה פועלת העירייה, כאשר לא ניתן להתעלם מהעלייה העצומה באחוזי הגבייה הנדרשים על ידי העירייה:, "העירייה, באחת, מבקשת מעסקים, שגם כך כורעים תחת עומס הכבדות בלתי פוסקות, להעלות להם את חיוב הארנונה בשיעור מינימאלי של 50%!!! "

זאת ועוד נטען כי "השערורייה הגדולה היא שהעירייה פשוט מזלזלת בהחלטה של גורמי הסמכות על פי חוק, שלא העניקו לה את מבוקשה והיא כבר נוקטת בצעדים לכפות את החלטתה באופן המהווה התעמרות ובריונות שלטונית לשמם והיא פועלת על מנת לקבוע עובדות בשטח, שכבר מזרימות כספים לקופתה. למרות שבקשתה נדחתה העירייה פועלת כאילו ניתן לה האישור, והכספים שהיא מקבלת, לעניות דעתנו, אינם מגיעים לה וחובה עליה להשיבם. קבלת כספים זו מהווה עשיית עושר שלא במשפט, גזל ועושק וגבייה ביתר של הנישומים. יתר על כן, אם תתקבע הפעולה הבלתי חוקית של העירייה, הרי שמדובר בשרשור נצחי ובקיבוע של גביית יתר, שהרי בסיס החישוב של הארנונה בכל שנת מס הוא התעריף של השנה שחלפה בתוספת לשיעור העדכון הכלל ארצי. "

העותרות טוענות כי החיוב הנכון לחנייה ללא תשלום הוא התעריף בו חויבו שטחים אלו במשך קרוב ל-30 שנים, בהתאם לקבוע בתקנות ההסדרים. "העירייה מבקשת, לאחר קרוב לשלושה עשורים!!! לטעון, שבמשך כ-30 שנה גבתה תעריפים שגויים או לא חוקיים אחרי שבמשך שנים נהגה בצורה אחרת ולא השיגה כלל על התעריף שהיא עצמה קבעה. אין לקבל טענה זו. לאלמנט הזמן, לעובדה שהעירייה מעולם לא השיגה על התעריפים שגבתה ולאינטרס ההסתמכות של הנישומים יש גם כן משקל רב בפרשנות הנכונה של התעריף הנכון שיש לחייב."

בעתירה נטען כי "אנחנו נמצאים בתקופה שבה מדינת ישראל וממשלת ישראל שמו להן למטרה להילחם ביוקר המחייה, ואם הפרשנות הקלוקלת והמעוותת של עיריית ת"א תתקבל - שבמשך קרוב לשלושה עשורים!!! גבתה תעריפים שגויים או לא חוקיים - הדבר יעבור כאש בשדה קוצים ושאר הרשויות המקומיות במדינת ישראל ימהרו אף הן לאמץ את ההחלטה של עיריית תל-אביב-יפו, והמשמעות היא ייקור ניכר של תעריפי הארנונה בכל המדינה וקריסה של עסקים; וזאת בתקופה מאד רגישה למשק הישראלי."

יצוין עוד, "הפרשנות של העירייה לפיה חניונים ללא תשלום יש לסווג בתעריפי המינימום של "משרדים, שירותים ומסחר" איננה עולה בקנה אחד עם מבחן השימושים שהוא המבחן המוביל בדיני הארנונה. שהרי לא ניתן לסווג חניון המשרת בתי מלון בתעריף של חניון המשמש בנקים או בתעריף חניון המשמש בתי מלאה או בתעריף חניון המשמש בערבוביה את כל אלו. ברור לכל שמדובר בחיובים שונים, ומכאן שההאחדה שמבקשת העירייה לבצע היא בלתי אפשרית. מכאן שעצם ההחלטה לסווג כל חניון ללא תשלום לפי התעריף המינימאלי של "משרדים שירותים ומסחר" איננה סבירה ואיננה עולה בקנה אחד עם מבחן השכל הישר."

לדעת העותרים, "הסיווג הנכון, כפי שבא לידי ביטוי בחיובי העירייה ב-30 השנים האחרונות, הוא ששטחי חנייה ללא תשלום נופלים בחיקו של הסיווג 'נכס אחר' בתקנות ההסדרים, הסיווג השיורי, שאין בגינו תעריף מזערי או מרבי."
למידע נוסף בתחום זה