איגוד תעודות הסל: פדיונות גבוהים בתעודות פיקדון וגיוסים בתעודות על מדדים במרץ 2015

לאור הורדת שיעור הריבית של בנק ישראל, הרי שגם בחודש מרץ 2015 היו פדיונות חדים בתעודות פיקדון בשיעור של מעל 5.3 מיליארד ₪, ומתחילת השנה פדיון של מעל 7.5 מיליארד ₪ בתעודות פיקדון. במקביל, המשקיעים הפנו כספיהם לאלטרנטיבות השקעה בעלי סיכון גבוה יותר הן באפיקים מנייתיים, והן באפיקים אג"חיים, שהניבו תשואה נאה, לאור העליות החדות במדדים השונים. כך עולה מנתוני איגוד תעודות הסל בלשכת המסחר.
לדברי רונן סולומון מנהל תחום פיננסים ושוק ההון באיגוד לשכות המסחר, "בשנת 2015 נמשכת המגמה של הפניית השקעות חדשות לאפיקים מנייתים בחו"ל, כך שבחודש מרץ 2015 הופנו מעל 1 מיליארד ₪ לתעודות על מדדי מניות בחו"ל, ומתחילת השנה הושקעו מעל 2 מיליארד ₪ בתעודות סל על מדדי מניות בחו"ל. יחד עם זאת, למרות העליות בבורסה בתל-אביב, שאף שברה שיאים במדדים, הרי שבחודש מרץ 2015 נפדו כ-23 מיליון ₪ בתעודות על מניות בארץ, ומתחילת השנה נפדו מעל 17 מיליון ₪ מתעודות מניתיות בארץ, מה שממשיך לפגוע במחזורי המסחר בבורסה המקומית".

סולומון ציין כי "שווי הנכסים המנוהלים בשוק תעודות הסל הגיע בחודש החולף לכ-119 מיליארד ₪ (בניכוי החזקות הדדיות), לעומת כ-121.6 מיליארד ₪ שנוהלו בסוף חודש פברואר 2015".

עוד עולה מבדיקתו של סולומון כי "התפלגות ההשקעות בשוק תעודות הסל בחודש מרץ 2015, הינה כדלקמן: כ-25% מושקעים במדדי מניות מקומיים בשווי כספי של כ-29.5 מיליארד ₪, מעל 34% מושקעים במדדי מניות בחו"ל בשווי כספי של כ-40.7 מיליארד ₪, כ-19% מושקעים במדדי אגרות-חוב בישראל בשווי כספי של כ-22.8 מיליארד ₪, וכ-15% מושקעים בתעודות פיקדון בשווי כספי של כ-18 מיליארד ₪ (שאר ההשקעות הן בשיעורים נמוכים במדדי אג"ח בחו"ל, סלי מדדים ותעודות ממונפות)."

סולומון ציין כי, בחודש מרץ 2015 כלל מנפיקי תעודות הסל חוו פדיונות גבוהים, בעיקר באפיק של תעודות פיקדון, אולם מתחילת השנה הראל תעודות סל הגיעה לגיוס חיובי של 388 מיליון ₪. מבחינת נתחי השוק, הרי שקסם תעודות סל מבית אקסלנס-נשואה מחזיקה ב-29.4% מהשוק, ואחריה נמצאת תכלית תעודות סל מבית מיטב-דש שמחזיקה ב-29.3% מהשוק. פסגות תעודות סל מחזיקה בנתח שוק של כ-27.5%, והראל תעודות סל מחזיקה נתח של 13.8% משוק תעודות הסל."
למידע נוסף בתחום זה