שנת 2014 הסתיימה עם עלייה של כ- 3% במספר המועסקים במשק - גידול של כ- 106,300 מועסקים

שנת 2014 הסתיימה עם עלייה של כ- 3% במספר המועסקים במשק, שמשמעותה גידול של 106.3 אלף מקומות עבודה בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2013; מהם כ-52.4 אלף במגזר עסקי וכ- 48.4 אלף במגזר ציבורי (4.3%+), בעיקר בחינוך ובשירותי בריאות ורווחה. כך עולה מניתוח של אגף הכלכלה באיגוד לשכות המסחר, על בסיס נתוני הלמ"ס.  עוד עולה מהנתונים כי סך המועסקים במשק בשנת 2014 הסתכם ב- 3.56 מיליון.

עיקר הגידול במגזר העסקי, שגדל ב- 2.3% והסתכם ב- 2.3 מיליון מועסקים, היה במגזר המסחר והשירותים, שתרם ל- 79% מכלל הגידול במגזר העסקי ו- 39% מכלל הגידול במספר המועסקים במשק. מגזר המסחר והשירותים רשם גידול של 3%, שהם תוספת של כ- 41.2 אלף מועסקים והסתכם ב- 1.65 מיליון מועסקים בשנת 2014.

לדברי עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, "המשק הישראלי מפגין עוצמה בהצגת נתון מרשים של 3% גידול בשיעור מספר המועסקים. יחד עם זאת, נחשפת בעיית יסוד מסוכנת, לפיה בעוד שמספר המועסקים במגזר העסקי גדל ב 2.3%, במגזר הציבורי הוא רשם גידול של 4.3%, תופעה אליה נדרשים בדחיפות בנק ישראל ומשרד האוצר."

עוד לדבריו, "על הממשלה החדשה שתקום לשים את הגדלת מספר המועסקים במגזר העסקי כאחד מיעדיה המרכזיים, שהרי ברור לכל כי רק באמצעות הגדלת התעסוקה ניתן להביא לצמיחה בר קיימא."

מניתוח נתוני המועסקים לפי רבעונים ובניכוי עונתיות, ניתן לראות כי ברבעון האחרון של שנת 2014 נרשמה עלייה של 1.2% במספר המועסקים לעומת הרבעון הקודם שאופיין בעליה מזערית של 0.2%, בעיקר כתוצאה ממבצע צוק איתן.

 מבדיקת ענפי המגזר העסקי עולה כי:

מגזר המסחר והשירותים נחלק לענפי השירותים (המהווים 75%), שרשמו בתקופה הנסקרת עלייה של כ-3.1% במספר המועסקים, המבטאים גידול של כ- 37.8 אלף מועסקים. סך המועסקים בענפי השירותים הסתכמו בכ-1.25 מיליון מועסקים; ואילו ענפי המסחר (המהווים 25%) שרשמו גידול של כ- 1%, שהם תוספת של 3,400 מועסקים,  כאשר סך המועסקים בענפי המסחר עמד בתקופה הנסקרת על כ- 406.1 אלף מועסקים.

 ניתוח נתוני המועסקים בענף התעשייה מראה עליה של כ- 2.1%, שהם 8,600 מועסקים, כאשר סך המועסקים בענפי התעשייה הסתכם ב-420,300 מועסקים בשנת 2014 ; ענף הבינוי רשם עלייה של כ- 4.1%, שהם 6,800 מועסקים, והסתכם בכ- 172.6 אלף מועסקים; ענף אספקת החשמל והגז גדל ב-5.4% , תוספת של 800 מועסקים, ועמד על כ- 16,200 מועסקים;  
 
ואילו הענפים במגזר העסקי שרשמו ירידה הם:  ענף החקלאות עם ירידה של כ- 7.5% , שהם ירידה של 3,200 מועסקים, והסתכם ב- 39,900 מועסקים; ענף אספקת המים, הביוב והטיפול בפסולת שקטן בכ-11.6% , שהם ירידה של 1,900 מועסקים, והסתכם בשנת 2014 בכ- 14,200 מועסקים.
 
מספר המועסקים במגזר הציבורי רשם עליה של כ- 4.3%, שהם תוספת של כ- 48.4 אלף מועסקים בשנת 2014, והסתכם ב- 1.18 מיליון מועסקים.
מניתוח ענפי המגזר הציבורי עולה כי מספר המועסקיםבשירותי הבריאות, הרווחה והסעד עלו ב- 6.5% (23,100), והסתכם ב- 377,100מועסקים; ענף החינוך רשם עלייה של כ- 5.1% עם תוספת של 21,100 מועסקים, והסתכם בכ- 434,200 מועסקים; ענף המנהל הציבורי, המקומי, הביטחון וביטוח לאומי רשם עלייה של 1.2% והוסיף לשורותיו כ- 4,200 מועסקים, סך המועסקים בענף זה בשנת 2014 עמד על 366,900 מועסקים; כאשר את התמונה משלימים המועסקים בארגונים וגופים זרים בענפיים שונים, שרשמו ירידה  של  2% שהם 1,900 מועסקים והסתכם ב- 89,600 מועסקים.
למידע נוסף בתחום זה