תגובת איגוד לשכות המסחר לביטול השביתה בדרום שתוכננה על ידי ביה"ד הארצי לעבודה

בעקבות עתירת איגוד לשכות המסחר לביה"ד הארצי לעבודה להוצאת צווי מניעה כנגד כוונת ההסתדרות להשבית את כלל המעסיקים במרחבי הדרום ובכלל זה גם שירותים חיוניים, נוצרה הידברות בין כי"ל לבין ההסתדרות שמנעה את השביתה הכללית בדרום שתוכננה ליום חמישי (12.3.15)
כזכור, באיגוד ביקשו מביה"ד להורות כי שביתה מתוכננת זו היא בלתי חוקית ללא עילה מוכרת בדין; להצהיר, כי אין בהודעה בדבר "סכסוך עבודה" של ההסתדרות סכסוך עבודה שיש בו כדי להשבית חבל ארץ שלם, אלא לכל היותר סכסוך עבודה מקומי שצריך להישאר ברמה המפעלית המקומית; להורות לכל הגורמים הרלוונטיים להמשיך בעבודה נורמאלית, סדירה ותקינה מבלי להוריד את התפוקות ו/או לקיים עיצומים ו/או שיבושים ו/או הפרעות מכל מין וסוג שהם, באופן שהעבודה בכל הדרום (אשדוד ודרומה) תמשיך להתנהל במצב רגיל, תקין, סדיר ובתפוקה מלאה. "

העתירה הוגשה על-ידי עו"ד שלומי לויה, היועץ המשפטי של איגוד לשכות המסחר.

באיגוד לשכות המסחר אומרים היום כי היה ברור לחלוטין שהניסיון של ההסתדרות להשבית חבל ארץ שלם היה ניסיון קיקיוני ולא רציני; וכי לא היה ספק שביה"ד לעבודה לא יאשר שביתה קיצונית מסוג זה. כל המהלך מלכתחילה היה מהלך סרק שנועד לעורר תגובות במערכת הפוליטית. אם ההסתדרות סברה שכי"ל לא פועלים בהתאם להסכם הקיבוצי, היה עליהם לפנות לביה"ד האזורי לעבודה. אך זה לא נעשה וההסתדרות לא פעלה כפי שהדין מחייב.
למידע נוסף בתחום זה