שולחן מגדלי הקנאביס הרפואי ברישיון בישראל': "בפעם הראשונה, מתייחסת המדינה, בתגובה לבג"ץ, כי קיימת אפשרות ללגליזציה של קנאביס בישראל"

במסגרת תגובה של המדינה לעתירה שהגישו חברות החברות ב'שולחן' להסדרת הגידול של הקנאביס הרפואי בארץ, ובהקשר לאופן הסדרת שרשרת האספקה של הקנביס הרפואי באמצעות מכרזים ציינה המדינה: "המכרזים האמורים יהיו כפופים לשינוי אפשרי במצב החוקי הקיים במדינת ישראל, לרבות אם יחול שינוי בדבר לגליזציה של השימוש בקנביס"

בתאריך 2.2.2014 הגישו מספר חברות החברות ב'שולחן מגדלי הקנאביס הרפואי ברישיון בישראל', הפועל במסגרת איגוד לשכות המסחר, עתירה לבג"ץ נגד מדינת ישראל/ משרד הבריאות וש.ר.א.ל.- פתרונות לוגיסטיים ומוצרים לרפואה מתקדמת (854/14) , בבקשה כי בית המשפט יבחן את התהליך המיועד של המדינה להסדרת הגידול של הקנאביס הרפואי בארץ וכן להפקת החומרים הפעילים ואופן העברת הקנאביס הרפואי למטופלים.

בדיון שהתקיים בבית המשפט בתאריך 1.10.2014 ביקש בית המשפט מהמדינה למסור לו הודעה מעדכנת לאופן תהליך ההסדרה של הגידול והטיפול בקנאביס הרפואי. בתאריך 14.1.15 הגישה מדינת ישראל/משרד הבריאות וש.ר.א.ל הודעה מעדכנת בהתאם לבקשת בג"ץ. בתאריך 12.2.15 הגישו העותרים החברים ב'שולחן מגדלי הקנאביס הרפואי ברישיון בישראל' התייחסות להודעת המדינה.

בהודעת המדינה שהוגשה לבג"ץ ב-14.1.15, היא הציגה את מתכונת ההסדרה המלאה, כפי שהיא רואה לנכון לענף הקנביס הרפואי בישראל. בין השאר הוברר בתגובת המדינה כי:
  • שרשרת האספקה תגדל ב- 6 חוליות, כאשר לכל מקטע יבוצע מכרז נפרד, לעומת המצב כיום בו המגדל גם מפיק את החומר הפעיל ונמצא בקשר עם המטופלים.
  • לטענת נמרוד הגלילי, מנהל תחום 'שולחן מגדלי הקנאביס הרפואי ברישיון בישראל', כי מדובר במהלך שעלול להעשיר את קופת חברת שראל בלבד.
  • בתשובת המדינה אין התייחסות להגדלת מספר הרופאים היכולים לאשר את הטיפול או להקלת מסלול הייסורים שחולה צריך לעבור על מנת שיתאפשר לו הטיפול בקנביס.
  • כיום פחות רופאים ממה שהבטיח בעבר משרד הבריאות מורשים לאשר את הטיפול. לדעת 'שולחן מגדלי הקנאביס הרפואי ברישיון בישראל', אי ההתייחסות לנושא זה תגדיל את צווארי הבקבוק לקבלת הקנאביס. בעוד שמשרד הבריאות מצהיר כי יאפשר להנגיש את הטיפול הוא אינו מגדיל את המורשים לאשרו, גם כיום המצב הוא בלתי נסבל כאשר כ 300 בקשות מוגשות ביום ורק מאות ספורות מאושרות בחודש.
  • הקנאביס יעורבב ויחולק ללא שייכות לזנים אלא כתערובת.
  • ד"ר איליה רזניק, מומחה בפסיכיאטריה וחבר הנהלת האיגוד הבינלאומי לרפואה קנבינוידית , התייחס לסעיף זה ואמר כי "מדובר בצעד ייחודי בעולם, ללא מחקר מספק, כאשר לא תהיה אפשרות למטופלים להזמין זן ספציפי המותאם לצרכם."
  • הקטנת מספר המגדלים המורשים ל- 5, לעומת 8 מגדלים ברישיון הפועלים כיום. 
  •  לדברי הגלילי, למרות שהמדינה טוענת להגברת התחרות בענף היא בוחרת להקטין משמעותית את מספר המגדלים המורשים. "מהלך זה עשוי להביא להקטנת התחרות הקיימת בשוק."
  • בסעיף 25 לאופן האסדרה מצהירה המדינה בפעם הראשונה על האפשרות ללגליזציה של השימוש בקנביס בארץ. להלן נוסח סעיף 25: "לבסוף, ולא בשולי הדברים אלא בעיקרם, יובהר כי השירותים מושא המכרזים יהיו כפופים לאפשרות כי יערך שינוי מדיניות הממשלה בכל הנוגע לשימוש בקנביס למטרות רפואיות, לרבות שינוי בהחלטת הממשלה מושא העתירה בכל הנוגע למתווה האסדרה. כמו כן, המכרזים האמורים יהיו כפופים לשינוי אפשרי במצב החוקי הקיים במדינת ישראל, לרבות אם יחול שינוי בדבר לגליזציה של השימוש בקנביס או פרישה/הסתייגות של המדינה מהאמנה שהוזכרה לעיל."
מעבר לכך, "מועצת הצמחים" שהינה גוף סטטוטורי, אובייקטיבי, סבורה כי האסדרה המוצעת מצביעה על חוסר הבנה של השוק החקלאי. בפניה של מועצת הצמחים למנכ"ל משרד הבריאות מה-25.1.15 היא מציינת כי המתכונת שהוצגה ע"י המדינה להכיל מודל רגולאטורי על שוק הקנאביס הרפואי אינו ישים ואינו בר ביצוע. לא ניתן לשמור ב"רזרווה" מגדלים נוספים ליום פקודה! הקמת חווה חקלאית כרוכה בהשקעות גבוהות בתשתיות ובמקרקעין ולוקחת זמן רק להשגת אישורי הבניה. להוצאות האלה מתווספות הוצאות ייחודיות לענף הקנאביס הרפואי, בדמות של הוצאות אבטחה וציוד ייעודי לגידול. בנוסף תוצרת חקלאית היא בבחינת "טובין פסידים" ואין כל אפשרות להתחייב מראש לגבי איכות התפוקה ואורך חיי המדף של התוצרת.

כמו כן, ב'שולחן מגדלי הקנאביס הרפואי ברישיון בישראל' מציינים כי באופן עקיף הוברר כי בניגוד לטענת המדינה, על פיה חברת שראל נהנית ממעמד מיוחד עקב השקיפות בה היא מתנהלת מול המדינה, סירבה החברה להעביר את נתוניה לוועדה מיוחדת שמינתה החשכלי"ת ("ועדת פריזט" בשנת 2014) לבחון את הפטור בסך 8.5 מיליארד שקל ולכן איבדה את המונופול שלה לאספקת תרופות וציוד רפואי.

העותרים בשולחן מגדלי הקנאביס הרפואי ברישיון בישראל מיוצגים באמצעות עוה"ד אלי זהר, נגה רובינשטיין, עמרי קאופמן ומוהנד נאסר ממשרד גולדפרב זליגמן ושות'.

להסברים ולפרטים נוספים ניתן לפנות אל : חגי הילמן, יו"ר 'שולחן מגדלי הקנאביס הרפואי ברישיון בישראל' ומנכ"ל חברת 'BREATH OF LIFE' - 054-3200007
למידע נוסף בתחום זה